ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโชคชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
Merry Christmass 2019
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 08.33 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการจ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 13.06 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาทางไกลผ่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 13.03 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รางวัลเหรียญทอง Obec Awards ระดับภาค ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีก
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 22.08 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
ผลสอบO-Net / NT ปีการศึกษา 2561 อันดับ1 ของเขตพื้นที่ และสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 22.01 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาทางไกลผ่
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 22.00 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง Obec Awards ระดับชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการจ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 21.45 น./อ่าน 88)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 จาก สกสค.จังหวัดมหาสารคาม
(วันที่ 15 มกราคม 2562 14.38 น./อ่าน 269)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รางวัล IQA AWARDS ประจำปี 2561
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 21.27 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 13.16 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 21.24 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2559
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 07.50 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
รางวัล/ผลงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 06.07 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 05.28 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต 7
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 05.17 น./อ่าน 92)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี และโรงเรียนบ้
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 05.13 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
การศึกษาดูงานโดยสื่อ DLTV จากศูนย์หนองโพนเงิน สพป.มหาสารคาม เขต 3
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 05.06 น./อ่าน 93)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
การศึกษาดูงานโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา และโรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป.มหาสารคาม
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 05.02 น./อ่าน 187)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
การศึกษาดูงานโดยสื่อ DLTV จากโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 3
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 04.56 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2559
(วันที่ 11 ธันวาคม 2560 01.30 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 จำนวน 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 06.32 น./อ่าน 139)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
O-NET อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ของ สพป.มหาสารคาม เขต 3
(วันที่ 31 มีนาคม 2560 10.59 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประเมินโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ BEST DLTV ระดับภูมิภาค ที่ 12 ประจำปี 2559
(วันที่ 30 มีนาคม 2560 23.05 น./อ่าน 122)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
งานวันดอกบัวบาน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 มีนาคม 2560 22.54 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม