ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดอนสันติ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 13.27 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
แจ้งเตือนสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ซินลากู(SINLAKU)
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 14.38 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 15.52 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
4
เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.47 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 15.17 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 14.53 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 10.52 น./อ่าน 444)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการอบรมติวสอบครูผู้ช่วย
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.41 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 13.58 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
11
ค่ายครูวิทย์ ฯ สานสัมพันธ์สู่ชุมชนครั้งที่ 13
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.04 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.52 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
13
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล วิทยุการบินฯ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.38 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.48 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
17
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนบ้านดอนสันติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 11.05 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.19 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 13.53 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
โครงการ D.A.R.E
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 11.14 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์