ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนสันติ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 15.17 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 14.53 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การส่งเสริมแนวทางการป้องกันความรุนแรงจากการ Bully
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 10.52 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการอบรมติวสอบครูผู้ช่วย
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.39 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 14 มกราคม 2563 13.41 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 13.58 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
ค่ายครูวิทย์ ฯ สานสัมพันธ์สู่ชุมชนครั้งที่ 13
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 11.04 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.52 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล วิทยุการบินฯ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.38 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.48 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
13
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนบ้านดอนสันติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 11.05 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.19 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 13.53 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โครงการ D.A.R.E
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 11.14 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์