ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนสันติ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 09.52 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
2
แข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล วิทยุการบินฯ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.38 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
3
ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.48 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
6
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 13.59 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 13.44 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนบ้านดอนสันติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 11.05 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.22 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 15.19 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 13.53 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โครงการ D.A.R.E
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 11.14 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 09.51 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม