ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 18.40 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันไหว้ครู และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 18.35 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ปี2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.14 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ฉีดพ่นหมอกควัน​ ป้องกันการแพร่ระบาดของยุง
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 20.49 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่1​ ปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 20.31 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
6
แจ้งข่าวการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 19.01 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.56 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
9
วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.15 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.38 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ผลงานการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ โรงเรียนชั้นนำประจำจังหวัดของนักเรียนชั้น ป.๖
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.33 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.19 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.12 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 16.19 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การจัดสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13.15 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
17
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 12.52 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม