ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เกียรติบัตรผลงานโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 รางวัลเสมา ปปส. สถานศึกษาสีขาวปลอ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 11.37 น./อ่าน 371)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 11.19 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 18.40 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันไหว้ครู และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 18.35 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ปี2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.14 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ฉีดพ่นหมอกควัน​ ป้องกันการแพร่ระบาดของยุง
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 20.49 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
7
เปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่1​ ปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 20.31 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
8
แจ้งข่าวการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 19.01 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.56 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.19 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
11
วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.15 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.38 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ผลงานการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ โรงเรียนชั้นนำประจำจังหวัดของนักเรียนชั้น ป.๖
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.33 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
ผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.19 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.12 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 16.19 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การจัดสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13.15 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
19
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 12.52 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม