ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 12.25 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
2
"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 12.16 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 11.56 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
4
"อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 11.40 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
5
นิเทศติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 08.40 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม