ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 10.55 น./อ่าน 249)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 10.49 น./อ่าน 153)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 13.52 น./อ่าน 234)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ