ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองไฮ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 5)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.50 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีไหว้ครู 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
4
รับการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.48 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไฮ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.48 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.43 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.32 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.14 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.14 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
พิธีมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.11 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
12
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.01 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
13
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.18 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
17
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
18
มุทิตา คารวะ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.47 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
19
เพจโรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.33 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.33 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.26 น./อ่าน 6)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2559
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 19.24 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
ทำบุญเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
24
ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
25
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.38 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.21 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.15 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
28
ขึ้นอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.08 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
29
ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 20.49 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 18.10 น./อ่าน 67)
วีดีทัศน์จาก Youtube