ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองไฮ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.18 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
4
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
5
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
มุทิตา คารวะ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.47 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
7
เพจโรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.33 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.33 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.26 น./อ่าน 2)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2559
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 19.24 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ทำบุญเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
12
ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.46 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.38 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.21 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.15 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
ขึ้นอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.08 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
17
ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 20.49 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
18
แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 18.10 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube