ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองไฮ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙)
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2564 10.50 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 15.44 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
อนุโมทนาบุญยอดเงินผ้าป่า
(วันที่ 19 เมษายน 2564 16.59 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชาสัมพันธ์ผ้าป่าโรงเรียน
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 11.59 น./อ่าน 55)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 07 กันยายน 2563 11.09 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.50 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีไหว้ครู 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
9
รับการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.48 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
10
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไฮ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.48 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.43 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
13
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.32 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
15
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.14 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
พิธีมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.11 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.06 น./อ่าน 27)
18
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.01 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
19
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.18 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
22
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
23
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
24
มุทิตา คารวะ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.47 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
25
เพจโรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.33 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.33 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
27
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.26 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
28
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2559
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 19.24 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
ทำบุญเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
30
ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.46 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
31
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.38 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.21 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.15 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
34
ขึ้นอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.08 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
35
ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 20.49 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
36
แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 18.10 น./อ่าน 77)
วีดีทัศน์จาก Youtube