ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองไฮ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 07 กันยายน 2563 11.09 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ทำบุญเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.50 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีไหว้ครู 2563
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
รับการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.48 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองไฮ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.48 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.43 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.32 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.14 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.14 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พิธีมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.11 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.06 น./อ่าน 15)
14
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.01 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
15
งานมุทิตาจิต
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.18 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
18
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
19
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
20
มุทิตา คารวะ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.47 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
21
เพจโรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.33 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.33 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.26 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
24
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2559
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 19.24 น./อ่าน 37)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
25
ทำบุญเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.51 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
26
ทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
27
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 18.38 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.21 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.15 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
ขึ้นอาคารเรียนใหม่
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.08 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
31
ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 20.49 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
32
แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 18.10 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube