ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 22.41 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 12.36 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
3
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 12.33 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
4
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 12.28 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 12.08 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
6
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 12.02 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
7
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 11.58 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
8
จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 11.52 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง จัดกิจกรรมจรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้งเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่ิิองในวันวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 13.44 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
11
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 09.02 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube