ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกุดเม็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.17 น./อ่าน 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.16 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.16 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ซื้อสื่อชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.16 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ซื้อวัสดุผลิตสื่อ โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.15 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.15 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.14 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
จ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.13 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่่่วง โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.13 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ 2558
(วันที่ 04 กันยายน 2560 06.07 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน อาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา
(วันที่ 04 กันยายน 2560 05.54 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง