ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ศุนย์เครือข่ายที่ 15 (ลุ่มน้ำชี)
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 14.00 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
2
หนังสือราชการจาก สพฐ.
(วันที่ 03 กันยายน 2556 06.12 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์