ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
หนังสั้นเรื่องแรกของโรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.50 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
ความร่วมมือของชุมชนการเปิดเรียนสถานการณ์โควิด19
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.47 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
ความร่วมมือของชุมชนการเปิดเรียนสถานการณ์โควิด19
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.38 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “นาแซงเกมส์” ครั้งที่ 4
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 19.19 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 19.15 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 19.07 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
7
งานเกษียณ61
(วันที่ 22 กันยายน 2561 08.04 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
8
จัดเลี้ยงเกษียณครูนาแซง 61
(วันที่ 22 กันยายน 2561 07.55 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
วันแม่61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.15 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
10
โต๊ะ-เก้าอี้ พระราชทาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.12 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
งานเลี้ยงครูเกษียณ ปี 60
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 11.20 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 11.09 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
13
ภาพน้ำท่วมโรงเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 12.22 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
14
ร.ร.ประสบอุทกภัย
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 12.09 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม