ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.56 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
หนังสั้นเรื่องแรกของโรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.50 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
3
ความร่วมมือของชุมชนการเปิดเรียนสถานการณ์โควิด19
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.47 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
4
ความร่วมมือของชุมชนการเปิดเรียนสถานการณ์โควิด19
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 17.38 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด “นาแซงเกมส์” ครั้งที่ 4
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 19.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 19.15 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 19.07 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
8
งานเกษียณ61
(วันที่ 22 กันยายน 2561 08.04 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
9
จัดเลี้ยงเกษียณครูนาแซง 61
(วันที่ 22 กันยายน 2561 07.55 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
วันแม่61
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.15 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
11
โต๊ะ-เก้าอี้ พระราชทาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 10.12 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
งานเลี้ยงครูเกษียณ ปี 60
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 11.20 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 11.09 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
14
ภาพน้ำท่วมโรงเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 12.22 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
15
ร.ร.ประสบอุทกภัย
(วันที่ 08 สิงหาคม 2560 12.09 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม