ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 11.36 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถสถานศึกษาการประกันคุณภาพฯ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
3
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ”
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.21 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีไหว้ครู 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.54 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
5
วันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.41 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
6
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.21 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.16 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.44 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.38 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.23 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 11.17 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.45 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
13
รณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.39 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
14
ปัจฉิมนิเทศ 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.34 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการอบรม ICT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
16
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.43 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.38 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.29 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด 2561
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 15.16 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
21
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 14.58 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับประเทศ) จำนวน 8
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.35 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 21.08 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
24
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.59 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการครอบครัวอบอุ่นต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.44 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.33 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 20.27 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดย รพ.สต.ดงบัง
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.57 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
29
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.48 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
30
ประเมินโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 2561
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.41 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
31
วันวิทยาศาสตร์ 2561
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.30 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2561 09.21 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 08.58 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
34
ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.36 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.28 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 16.23 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
37
การอบรมโครงการป้องกันและลดปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 23.10 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา รักษ์ชัยมงคล
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 23.07 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
39
ด.ช. ก้องพิภพ สารเศวต ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพูนพลัง
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 12.25 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีสวนสนามเพื่อทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.02 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 08.55 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 08.48 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
43
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 11.30 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
44
เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 09.27 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
45
พิธีไหว้ครู ๒๕๖๑
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 08.42 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
46
ผลงานความภาคภูมิใจ Mango Sweets By Koktaldòngbungwitaya School
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.55 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 12.33 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 12.31 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 11.15 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม