ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 253 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
การคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “เครื่องกดเจลล้างมือสุดจี๊ด พิชิตโควิด-19”
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 17.27 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
วีดีทัศน์ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.52 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
วีดีทัศน์ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 23.39 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 20.48 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
7
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.08 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
8
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 20.58 น./อ่าน 7)
9
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 13.16 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 20.55 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.16 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
12
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.08 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 11.32 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 22.32 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
16
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.47 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.59 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 02 เมษายน 2563 15.05 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 17.21 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
20
การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน 5 ดาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 11.02 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 16.23 น./อ่าน 306)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ทดสอบ Local Assessment System (LAS) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 10.35 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
23
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 มีนาคม 2563 15.16 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.41 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
25
กีฬาศูนย์เครือข่ายฯอำเภอยางตลาด 3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
26
ลานกีฬา "สำนึกดี ทำดี เพื่อบ้านเกิด"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
27
ทัศนศึกษา​ อ.2-ป.3​ ปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 19.31 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
28
เดี่ยวแคน-นายธนากร สิงห์สุวรรณ์ การแสดงเนื่องในวันเด็ก 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.52 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
ทดสอบ Pre-Onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.11 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.10 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
32
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.17 น./อ่าน 800)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.24 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.10 น./อ่าน 5)
35
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.58 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
36
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.46 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
37
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 09.11 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
38
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.22 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
39
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.06 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
40
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
41
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 07.02 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
42
ส่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ - คุณครูคำผ่าน เหล่ายนต์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.35 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
43
การแสดงรำมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการครูคำผ่าน เหล่ายนต์
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.31 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.16 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 09.29 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
46
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 2 สิงหาคม 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 46)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.13 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
52
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.02 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
53
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (ศูนย์เครือข่าย)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.41 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
54
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
55
วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.08 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
56
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.02 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.18 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
58
ผังทำเนียบบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.39 น./อ่าน 324)
59
โครงการเยาวชนไทย หัวใจกตัญญู
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.35 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
60
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.19 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
61
"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบเพื่อนครู"
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.13 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
62
วันเปิดภาคเรียน 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.07 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.21 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.13 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
66
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 10.03 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
67
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 09.59 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
68
เดินรณรงค์เชิญชวนชาวห้วยเตยออกไปเลือกตั้ง ส.ส. 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 09.07 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
69
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ ประจำปีกาศึกษา 2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
70
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.33 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.24 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายและระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
73
วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.25 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
74
วันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.28 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
75
Merry Christmas & Happy new year 2019
(วันที่ 02 มกราคม 2562 20.56 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
76
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 12.41 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
77
ทัศนศึกษาฯ อ.2-ป.3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.18 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
78
การแข่งขันกีฬายางตลาด 3 เกมส์ 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.07 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 21.16 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
80
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.43 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
81
โครงการจิตอาสากีฬาเพื่อน้อง 61
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.29 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
82
แข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.21 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
83
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.50 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมกีฬาภายใน ขาว - แดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.41 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
85
เก็บเกี่ยวข้าวชาวขาว-แดง มาเกี่ยวข้าวกัน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.57 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
86
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.53 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
87
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 22.13 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
88
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.22 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
89
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.14 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
90
เพลงมาร์ชโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.25 น./อ่าน 55)
วีดีทัศน์จาก Youtube
91
โครงการรณรงค์คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.01 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
92
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 09.17 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.54 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
94
ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.44 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
95
เพลงสดุดีจอมราชา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.27 น./อ่าน 79)
วีดีทัศน์จาก Youtube
96
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.16 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
97
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.06 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
98
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.59 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
99
ชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 61
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.44 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
100
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.40 น./อ่าน 684)
ข่าวกิจกรรม
101
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.34 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
102
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.28 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
103
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.06 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
104
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 22.00 น./อ่าน 237)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
105
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 408)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
106
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.22 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
107
ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.12 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
108
นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 19.12 น./อ่าน 64)
วีดีทัศน์จาก Youtube
109
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 12.16 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
110
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 11.33 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
111
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 07.27 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
112
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 09.14 น./อ่าน 594)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
113
นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 12.48 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
114
สอบอ่าน-เขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 14.16 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
115
ประกาศแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 14.15 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
ร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ณโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.10 น./อ่าน 1124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.03 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
118
ร่วมแข่งขันกีฬา "ท่าคันโทเกมส์ 2560"
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 21.41 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
119
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 18 มกราคม 2561 08.34 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
16 มกราคม วันครู ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.42 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
121
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.35 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
122
Merry Xmas & Happy New Year 2018
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.39 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
123
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.11 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
124
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนบ้านห้วยเตย และส่งเสริมทักษะด้านกีฬา
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.40 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
(วันที่ 02 มกราคม 2561 21.35 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2560 15.16 น./อ่าน 141)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 367)
ข่าวกิจกรรม
128
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.18 น./อ่าน 782)
ข่าวกิจกรรม
129
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 12.53 น./อ่าน 1037)
ข่าวกิจกรรม
130
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เพื่ออาหารกลางวัน และหารายได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.45 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
131
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อ.1-ป.3
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.31 น./อ่าน 498)
ข่าวกิจกรรม
132
เริ่มวางผังสร้างตามโครงการก่อสร้างโดมสนามกีฬาโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.13 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ยางตลาด 3 เกมส์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 13.46 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
134
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.56 น./อ่าน 521)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
135
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.38 น./อ่าน 663)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
136
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.21 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
137
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ขาว-แดง เกมส์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.02 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
138
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 04.20 น./อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
ร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.22 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.00 น./อ่าน 139)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม.เคลื่อนที่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 15.08 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
142
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.59 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
143
รับเกียรติบัตร โครงการครูตำรวจแดร์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.53 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
144
วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.50 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
145
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.38 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
146
รพ.สต.บ้านห้วยเตย ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.28 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
147
รับการประเมินประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.24 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
148
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.18 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
149
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
150
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 5
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.06 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
151
"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.02 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
152
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 08.55 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
153
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2560 14.35 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
154
นำเสนอโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.43 น./อ่าน 104)
วีดีทัศน์จาก Youtube
155
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.36 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
156
รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.47 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
157
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
158
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.26 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
159
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
160
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.08 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
161
อบรมทำดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.58 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
162
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.54 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
163
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.37 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
164
กิจกรรมสวดมนต์ยาว และเล่านิทานคุณธรรม
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.41 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
165
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
166
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.28 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
167
"เรือจ้างลำแกร่ง พายสุดแรงส่งเจ้าถึงฝั่งฝัน"
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.40 น./อ่าน 624)
ข่าวกิจกรรม
168
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.37 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
169
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
170
กีฬาเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
171
ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลบุญเดือน 4 (บุญเผวต)
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.12 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
172
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมันสำปะหลัง
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 13.00 น./อ่าน 622)
ข่าวกิจกรรม
173
แข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.58 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
174
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.34 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.29 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
176
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกลลูกเสือสำรอง-สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.24 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
177
ทัศนศึกษาศึกษา ป.1-6 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.19 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
178
เข้าร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
(วันที่ 30 มกราคม 2560 13.26 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
179
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 21.47 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
180
Merry Christmas 2016 & Happy New year 2017
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.23 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
181
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ ครั้งที่ 66
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.14 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.07 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
183
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 21.44 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
184
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 13.30 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 23.12 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
186
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 59
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 08.54 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
187
วิดีทัศน์นำเสนอข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 09.14 น./อ่าน 43)
วีดีทัศน์จาก Youtube
188
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.18 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
189
พิธีเปิดป้าย นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.02 น./อ่าน 1445)
ข่าวกิจกรรม
190
กิจกรรมกีฬาสี ขาว-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 21.58 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
191
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.52 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
192
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายฯยางตลาด 3
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.19 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
193
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 21.41 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
194
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 21.38 น./อ่าน 2049)
ข่าวกิจกรรม
195
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สร้างจิตสำนึกรักภาษาไทย
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 20.21 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
196
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 09.09 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
197
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12.47 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
198
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 08.06 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
199
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 22.26 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
200
1 กรกฎาคม กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 20.56 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
201
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "ปลูกมันสัมปะหลัง"
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
202
ทดสอบการอ่านเขี่ยน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนห้วยเตยวิทยา/โรงเรียนบ้านหนองเสือ)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 21.42 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
203
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.57 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
204
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 08.30 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 20.40 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
206
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 09.27 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
207
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 22.00 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
209
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 08.22 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
210
พิธีมอบประกาศนียบัตร‬ ‪บัณฑิตน้อย‬ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.41 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
211
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.37 น./อ่าน 1075)
ข่าวกิจกรรม
212
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 22.24 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
213
ทดสอบแบบทดสอบกลาง ระดับชั้น ป.1,2,4,5 และ ม.1,2
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 23.27 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
214
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 10.44 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
215
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 11.53 น./อ่าน 662)
ข่าวกิจกรรม
216
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 09.42 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
217
นิเทศการอ่าน เขียน อนุบาล ป.1 - 3 / NT ป.3 / O-NET ป.6 ม. 3
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 12.02 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
218
วาเลนไทน์ ใส่ใจบอกรัก ประจำปี 2559
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 11.54 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
219
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558-2559
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.43 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
220
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.27 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
221
สอบวัดความรู้ O-NET ชั้น ม. 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาขยายโอกาส 1
(วันที่ 25 มกราคม 2559 14.29 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
222
16 มกราคม 2559 วันครู ครั้งที่ 60
(วันที่ 16 มกราคม 2559 23.24 น./อ่าน 607)
ข่าวกิจกรรม
223
“ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู
(วันที่ 16 มกราคม 2559 22.51 น./อ่าน 829)
ข่าวกิจกรรม
224
Countdown สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 มกราคม 2559 20.56 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
225
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
(วันที่ 09 มกราคม 2559 21.49 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
226
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน
(วันที่ 06 มกราคม 2559 21.54 น./อ่าน 454)
ข่าวกิจกรรม
227
กิจกรรม Cristmas Day และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 01 มกราคม 2559 21.44 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
228
ร่วมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลเว่อสัมพันธ์
(วันที่ 29 ธันวาคม 2558 09.06 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
229
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 08.28 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
230
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 21.11 น./อ่าน 712)
ข่าวกิจกรรม
231
ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2558 21.24 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
232
กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.31 น./อ่าน 2487)
ข่าวกิจกรรม
233
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.20 น./อ่าน 4714)
ข่าวกิจกรรม
234
การแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.11 น./อ่าน 3735)
ข่าวกิจกรรม
235
การแข่งขันกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 21.41 น./อ่าน 10784)
ข่าวกิจกรรม
236
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 21.01 น./อ่าน 476)
ข่าวกิจกรรม
237
พีธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.24 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
238
ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
239
ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 21.35 น./อ่าน 816)
ข่าวกิจกรรม
240
ยางรถยนต์เก่า...พัฒนาสมอง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 19.04 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
241
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่ 10 มกราคม 2558 07.19 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
242
ประกาศสอบราคาจ้าง
(วันที่ 31 ธันวาคม 2557 16.32 น./อ่าน 177)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 14.40 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
244
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภูมิภาค
(วันที่ 17 ธันวาคม 2557 05.52 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
245
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 21.43 น./อ่าน 1308)
ข่าวกิจกรรม
246
ลอยกระทง ๒๕๕๗
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2557 13.04 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
247
การจัดสวนถาดแบบแห้ง
(วันที่ 23 ตุลาคม 2557 17.43 น./อ่าน 4627)
ข่าวกิจกรรม
248
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 11.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
249
โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 15.11 น./อ่าน 567)
ข่าวกิจกรรม
250
โครงการตำบล ๓ ดี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 14.08 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
251
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 13.45 น./อ่าน 6006)
ข่าวกิจกรรม
252
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 10.24 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
253
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 15.03 น./อ่าน 3320)
ข่าวกิจกรรม