ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านส้มป่อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 14.00 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการเด็กและเยาวชนวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
(วันที่ 30 กันยายน 2563 18.34 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
3
O3อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 กันยายน 2563 14.48 น./อ่าน 36)
4
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2563 12.52 น./อ่าน 32)
5
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 25 กันยายน 2563 12.12 น./อ่าน 39)
6
ค่ายทักษะชีวิต
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.35 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 63
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.20 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
8
นำลูกเสือเข้าอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.20 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
9
วันเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 14.04 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
10
ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 14.00 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
11
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.47 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
12
เยี่ยมบ้าน ป.4
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
13
ห้องสมุด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.26 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
14
จิตอาสาเล่านิทาน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.09 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
15
นักอ่านนิทานรุ่นจิ๋ว
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.05 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
ห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม