ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสามชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง ระบบสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู
(วันที่ 15 ตุลาคม 2561 19.10 น./อ่าน 145)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
งานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการตามกระบวนการสืบเสาะห
(วันที่ 15 ตุลาคม 2561 19.08 น./อ่าน 166)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับม.ปลาย คัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 12.04 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นม.ต้น
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 12.02 น./อ่าน 195)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รองชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุระดับชั้นม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 11.57 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ชนะเลิศกับแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 11.48 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รองชนะเลิศกับแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 11.43 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รองชนะเลิศกับแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 11.39 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอสามชัย
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 11.02 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นเพื่อชาวกาฬสินธุ์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 10.53 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 10.47 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเยาวชนสืบสานพระราชปณิธานการป้องกันยาเสพติด
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 10.40 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 10.31 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 10.23 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
15
รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชิงแชมป์ประเทศไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 08.48 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนสามชัยจัดอบรมเกณฑ์การเลื่อนวิทยาฐานะแบบใหม่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 08.43 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
17
ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลกีฬาประชาชนและเยาวชนครั้งที่ 14 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นอายุไม่เก
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 08.34 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
โรงเรียนสามชัยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 08.27 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
19
บริจาคโลหิตที่ว่าการอำเภอสามชัย
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 02.58 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการปลูกป่า
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 02.14 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 07.28 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
22
ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์มาบรรยายเรื่องกฏหมาย
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 04.19 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
23
วันสุนทรภู่
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 03.40 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
24
ตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสามชัย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2560 00.04 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมค่ายคุณธรรมต้านยาเสพติด พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.39 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
26
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 20.58 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 20.55 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
28
ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 15.50 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม