ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรม,จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กันยายน 2563 23.34 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
2
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กันยายน 2563 23.29 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 23.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกอบพิธีถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้
(วันที่ 25 กันยายน 2563 20.55 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
5
รับการตรวจเยี่ยม จากหน่วยตรวจสอบภายใน ในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 19.38 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
(วันที่ 25 กันยายน 2563 19.28 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
7
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 15.39 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เชิญชวนบริษัทห้างร้าน..นำเสนอตัวอย่างหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 เมษายน 2561 08.00 น./อ่าน 498)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมเดินรณรงค์..ต้านยาเสพติด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 04.06 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 15.39 น./อ่าน 421)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 09.44 น./อ่าน 629)
ข่าวกิจกรรม
12
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการสอบ PISA รอบที่ ๒
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 12.07 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
13
ติว PISA
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 08.19 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
14
ข้าวฮางเพื่อสุขภาพ..1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 15.34 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์