ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นายปฐมภพ พลอาจทัน....
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 12.59 น./อ่าน 1512)
ข่าวกิจกรรม
2
นางสาวสโรชา กมลคร.......
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 12.54 น./อ่าน 530)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีมอบประกาศนียบัตร
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 12.44 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
4
นายปฐมภพ พลอาจทัน....
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 12.42 น./อ่าน 405)
ข่าวกิจกรรม
5
นางสาวสโรชา กมลคร.......
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 12.32 น./อ่าน 488)
ข่าวกิจกรรม