ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนาสีนวล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.43 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
2
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.37 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีสวนสนาม
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.33 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
4
วันสุนทรภู่ 60
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.25 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
5
ชุมนุมข้าว
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 12.04 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
6
ประวัติโรงเรียนบ้านนาสีนวล
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 20.09 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
รับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 20.00 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube