ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 10.39 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 14 มกราคม 2564 13.57 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2564 10.33 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(วันที่ 14 มกราคม 2564 09.43 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
(วันที่ 14 มกราคม 2564 09.40 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ค่ายยุวชน..คนคุณธรรม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 21.48 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
7
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 21.12 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
8
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.24 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.12 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
10
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 20 กันยายน 2563 15.39 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 11.14 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
12
นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 11.11 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 10.48 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
14
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 263
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 10.20 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.33 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
16
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.22 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.08 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
18
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.59 น./อ่าน 151)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.59 น./อ่าน 101)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 95)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 108)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.58 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O8 : Q&A
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O9 : Social Network
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.57 น./อ่าน 101)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O17 : E-Service
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.54 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.53 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.52 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.51 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.50 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.49 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.48 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
มหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 12.49 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
67
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 11.59 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
E-Services
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 10.19 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
กิจกรรมรำมวยโบราณ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.09 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.08 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
71
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.07 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
72
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 20.58 น./อ่าน 89)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ติดต่อเราผ่านทาง LINE OFFICIAL และ FACEBOOK FANPAGE
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 18.06 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.41 น./อ่าน 762)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ฟาร์มภูไท
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.35 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
76
ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.12 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
78
ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.02 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม