ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.24 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
2
วันสุนทรภู่ เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.14 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมสามัญประจำปี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.07 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.00 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้ได้รับคัดเลือก คือ เด็กชายกัมพล คำพาข
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 08.43 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
6
การแต่งกายวันศุกร์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา พี่ๆมัธยมเป็นต้นแบบก่อน เดี๋ยวน้องๆกำลังตามมา
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 08.37 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 13.45 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรีย
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 14.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
9
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 14.21 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
10
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 14.18 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
11
วันนี้คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด เดินทางมาส่ง ครูนิสาชน ล้านสา สู่รั้วฟ้าขาว โรงเรียนบ้านหว้
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 14.16 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
12
แยกก่อนทิ้ง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.36 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.12 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.46 น./อ่าน 123)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)