ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายชื่อนักเรียนที่ได้ รับเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ครั้งที่1
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 14.15 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2562
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 14.11 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลและตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 11.18 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
หลังสูตรป้องกันทุจริตโรเรียนชุมชนบ้านมาย
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 08.55 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ผ้าป่าโรงเรียนจากศิษย์
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 08.43 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
6
สพป.สน.3 ออกนิเทศโรงเรียน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 08.38 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
7
แบบอย่างที่ดีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.12 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
8
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.42 น./อ่าน 150)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.22 น./อ่าน 192)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
เพลงมาร์ชโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
ลูกเสือเข้าค่ายพักเเรม(สามัญ รุ่นใหญ่)61
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.05 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม