ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านแพงใหญ่ อ.อากาศอำนวยศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 19.36 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือปี2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 19.28 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประชุมครูศูนย์หนองกวั่งห้วยหลัวประจำปี2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 08.58 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกวดสวนสนามเนตรนารีปี62
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 10.28 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านพนาสวรรค์
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 09.29 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.34 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
7
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 09.59 น./อ่าน 142)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การคัดแยกขยะ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 13.01 น./อ่าน 49)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
Social Network
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.45 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.34 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.27 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.24 น./อ่าน 8)
13
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.19 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับประเทศ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 11.27 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
15
รองเลขาสพฐ.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 11.14 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม