ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 15.39 น./อ่าน 16)
2
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งความสุข "พื้นที่การเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตและทักษ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 15.35 น./อ่าน 41)
3
นายอำเภอบ้านม่วงและคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรั
(วันที่ 04 กันยายน 2563 15.34 น./อ่าน 129)
4
ได้รับการสนับสนุน หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.05 น./อ่าน 40)
5
กิจกรรมนิเทศความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 02 กันยายน 2563 11.02 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
6
ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
7
ผอ.กลุ่มนิเทศฯมืออาชีพ ท่านบุญไทย แสนอุบล พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.47 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
9
เตรียมพร้อมด้านสภาพแวดล้อมโดยคณะครูร่วมด้วยช่วยกันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/63
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.43 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โครงการพี่ให้น้อง สำนึกรักบ้านเกิด
(วันที่ 10 เมษายน 2563 09.11 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
11
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โครงการพี่ให้น้อง สำนึกรักบ้านเกิด
(วันที่ 10 เมษายน 2563 09.10 น./อ่าน 34)
12
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โครงการพี่ให้น้อง สำนึกรักบ้านเกิด
(วันที่ 10 เมษายน 2563 09.07 น./อ่าน 26)
13
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 10 เมษายน 2563 09.02 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
14
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี องค์
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 16.09 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
15
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 09.29 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 4-17 สิงหาคม 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 09.19 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
17
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.36 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 12.02 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 14.11 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 13.54 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
แนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห่างไกลZone C ในสถานศึกษา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 16.12 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
รับการนิเทศ
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 10.07 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
23
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 08.28 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมICT
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 20.56 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ DLIT
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 20.49 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
26
การพัฒนาเว็ปไซต์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 20.42 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
27
อบรมหลักสูตร
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 20.34 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
28
ผ้าป่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 20.05 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
29
พิธีมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ DLIT
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 16.14 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ผ้าป่าการศึกษา ครบรอบ 60ปี โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 15.49 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม