ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ภาพกิจกรรมปันผลหุ้นสหกรณ์โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.59 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
2
ภาพิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 14.32 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
3
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 13.08 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
4
ประเมินโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.57 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
5
ภาพกิจกรรมวันคริสมาต ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.48 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
ภาพกิจกรรมเินรณรงค์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.41 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม