ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลและตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 13.35 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 17.07 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 17.50 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำ
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 14.41 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก
(วันที่ 05 มกราคม 2563 13.41 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ณ ค่ายลูกเสือโร
(วันที่ 05 มกราคม 2563 13.33 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.32 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.17 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 15.57 น./อ่าน 8)
10
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 15.57 น./อ่าน 18)
11
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 15.41 น./อ่าน 12)
12
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 18.07 น./อ่าน 57)
13
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการสัญญา คุณละ จัดกิจกรร
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.38 น./อ่าน 48)
14
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นยุงลายตามบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.59 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 19.02 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม