ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก
(วันที่ 05 มกราคม 2563 13.41 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดงหม้อทอง ณ ค่ายลูกเสือโร
(วันที่ 05 มกราคม 2563 13.33 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.32 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดศ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.17 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและพ่นยุงลายตามบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 16.59 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 19.02 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม