ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังบง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สีกัปตัน ชวนคุณวิ่ง ปี2.
(วันที่ 02 กันยายน 2563 21.05 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สีกัปตันชวนคุณวิ่ง ปี2.
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.56 น./อ่าน 23)
3
สีกัปตันชวนคุณวิ่ง ปี2.
(วันที่ 02 กันยายน 2563 20.56 น./อ่าน 22)
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.29 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการธนาคารโรงเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.14 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2563
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.10 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
8
เปิดเทอมวันแรกในยุคโควิค-19
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.05 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
9
ภาพการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนประถมนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 14.59 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.44 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.20 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
13
งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์การศึกษาเมืองวานร 2557
(วันที่ 21 สิงหาคม 2557 11.44 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม