ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองม่วง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศขอความร่วมมือ Covid-19
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 12.19 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 29 เมษายน 2564 08.57 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
3
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 29 เมษายน 2564 08.51 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.04 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.55 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
6
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์Covid-19
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
7
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.23 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนบ้านหนองม่วง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 07.59 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube