ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองม่วง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.04 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.55 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
3
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์Covid-19
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.44 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.23 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนบ้านหนองม่วง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 07.59 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube