ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยก่อนปิดภาคเรียนที่2/2562
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.59 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมบุญผะเหวดวัดท่าเดื่อ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.56 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมแนวทางจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.50 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
4
VTR แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.49 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 15.01 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube