ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมบุญผะเหวดวัดท่าเดื่อ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.56 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมแนวทางจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
VTR แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.49 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 15.01 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube