ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 2 เดือน กันยายน 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 4 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.53 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.52 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
8
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 2 เดือน กันยายน 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
9
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน 2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
10
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 4 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
11
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 07.35 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 07.34 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 3 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.41 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
14
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.40 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
15
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
วารสารข่าว โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.34 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
18
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
19
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.21 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2562
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.00 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 10.36 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม