ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.34 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
3
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.21 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า ปี 2562
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.00 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 10.36 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม