ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านนาซอ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 13.02 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.27 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมค่ายธรรมะ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.03 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
4
รับสมัครแม่บ้าน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11.19 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.49 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรวันไหว้ครู
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.44 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันเด็ก
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.41 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม