ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนได้รับการนิเทศ ตรวจสอบและประเมิน ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 21.27 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคมออกค่ายฝึกอาชีพที่โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 21.23 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายส่งเสริมอาชีพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 21.17 น./อ่าน 244)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 21.16 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.39 น./อ่าน 919)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11.20 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเหรียญทองระดับประเทศ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.43 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
8
การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งเหรียญทองระดับประเทศ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 94)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ร่วมงานผ้าป่าเขต
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 14.16 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมผ้าป่าศิษย์เก่า
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 13.57 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม