ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านขาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 18.01 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 17.56 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านขามได้จัดกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.17 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
5
นักเรียนแกนนำได้จัดค่ายค่ายรณรงค์ยาเสพติด ปี 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 09.54 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านขามได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 18.43 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 18.36 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 18.18 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 62
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11.02 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.37 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.34 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ4)
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.12 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญวุฒิ
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.34 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.18 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube