ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านดอนหัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 14.34 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
2
วันอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 14.22 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
(วันที่ 14 มิถุนายน 2559 13.50 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 29 กันยายน 2558 11.17 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2557
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 15.10 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 15.03 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
การดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 09.27 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 14.58 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558
(วันที่ 13 มกราคม 2558 13.10 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 12 มกราคม 2558 11.50 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพื่อสงเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์
(วันที่ 12 มกราคม 2558 11.29 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม