ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบะหว้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45408&Key=news19
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 1558)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
QR CODE
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 10.29 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
ครู DARE
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 06.36 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
4
ขยะรีไซเคิล
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 05.49 น./อ่าน 2)
5
กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 05.41 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมการเรียนการสอน DLIT
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 05.39 น./อ่าน 5)
7
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 05.38 น./อ่าน 422)
ข่าวกิจกรรม
8
การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 05.34 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
9
แข่งวิชาการระดับ ภาค
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 05.32 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
10
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 08 มิถุนายน 2562 11.08 น./อ่าน 14)
11
ข่าวกิจกรรม
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.45 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
12
ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.52 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
Social Network
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.47 น./อ่าน 3)
14
ถามตอบ (Q&A)
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.46 น./อ่าน 4)
15
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.43 น./อ่าน )
16
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.42 น./อ่าน 2)
17
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.40 น./อ่าน 2)
18
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.38 น./อ่าน 2)
19
ผู้บริหาร
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.17 น./อ่าน 2)
20
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 14.49 น./อ่าน 5)
21
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 16.02 น./อ่าน 227)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง