ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
2
สำนึกรักบ้านเกิด
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 13.00 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
กิจกรรมต่างๆ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.55 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
ผูกผ้า
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.43 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมต่างๆ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.42 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เพลงเก็บขยะ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.30 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
เพลงเก็บขยะ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.22 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube