ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 21.07 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
กิจกรรมถอดบทเรียน คุณธรรมอัตลักษณ์
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 20.23 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 19.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 19.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 19.38 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 15.57 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 15.54 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมคัดกรองนักเรียน ป้องกัน COVID 19
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 14.52 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมมอบทุน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 14.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 14.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมนิเทศติดตามโรงเรียน จาก สพป.สน.เขต 3
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 14.04 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.54 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.36 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.31 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.26 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 13.21 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 11.14 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม
(วันที่ 14 เมษายน 2563 00.04 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรม big cleaning day ป้องกันเชื้อ COVID -19
(วันที่ 13 เมษายน 2563 23.36 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมการเรียนรู้ เตาเผาถ่าน
(วันที่ 13 เมษายน 2563 23.34 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง
(วันที่ 13 เมษายน 2563 22.44 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
24
สำนึกรักบ้านเกิด
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 13.00 น./อ่าน 93)
วีดีทัศน์จาก Youtube
25
กิจกรรมต่างๆ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.42 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เพลงเก็บขยะ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.30 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
เพลงเก็บขยะ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.22 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube