ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันไหว้ครู
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 08.54 น./อ่าน 12)
2
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.56 น./อ่าน 76)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.51 น./อ่าน 74)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
การรณรงค์การเลือกตั้ง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.37 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โครงการอบรมคุณธรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.36 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
6
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.12 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม