ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนากะทาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอเชิญร่วมงานวันเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.14 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันครูแห่งชาติ
(วันที่ 24 มกราคม 2563 09.50 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
3
ชนะเลิศการประกวด นิทานเล่มยักษ์ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
(วันที่ 24 มกราคม 2563 09.41 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
4
รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
(วันที่ 24 มกราคม 2563 09.37 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
(วันที่ 24 มกราคม 2563 09.34 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านนากะทาดรับการประเมินจาก สมศ. รอบ 4
(วันที่ 24 มกราคม 2563 09.31 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประชุมสามัญประจำปีศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาท่าก้อน - นาฮี
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 15.08 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
8
เข้าร่วมอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.29 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านนากะทาด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 14.21 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
10
ศูนย์ท่าก้อน- นาฮี จัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 11.18 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พิธัถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 12.18 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการอบรมลูกเสือจราจร
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.13 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ โรงเรียนบ้านนากะทาด @24 พ.ค. 2562
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 10.01 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการทำบุญวันวิสาขบูชา
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 14.24 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
16
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 14.12 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 14.47 น./อ่าน 157)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่านากะทาด
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 14.13 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 13.59 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
20
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 09.44 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม