ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาแต้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานนักเรียนในปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.33 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
กิจกรรมวันเด็ก 61
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.22 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมทัศนศึกษา
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.12 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
4
นักร้อง โรงเรียน น้องทราย
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.57 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
วงโปงลางคำหล้านาแต้
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.47 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 21.12 น./อ่าน 10)
7
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 19.23 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผู้ปกครอง 2562/1
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 14.59 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.11 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม