ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 496 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.12 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
2
รับการนิเทศ กำกับติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
3
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.07 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Bank on a Bright Future ปีที่ 2”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 22.05 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
5
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 มอบนโยบาย สพฐ.
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.05 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
6
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
7
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การดำเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.58 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
8
แนวทางแก้ปัญหา และวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดการทดสอบวินิจฉัย
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.54 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 15.50 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
10
สพฐ. มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.25 น./อ่าน 79)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.11 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.03 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและกิจกรรมลูกเสือคุณธรรม
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.26 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.22 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
(วันที่ 23 มกราคม 2564 22.46 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
16
สพฐ.มอบเกียรติบัตร การให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
(วันที่ 23 มกราคม 2564 10.36 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
รางวัล ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.17 น./อ่าน 37)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2564
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.11 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.46 น./อ่าน 17)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
การทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
(วันที่ 16 มกราคม 2564 22.17 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 22.11 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมการประดิษฐ์กระดาษสา โดยการนำเศษกระดาษมารีไซเคิล
(วันที่ 11 มกราคม 2564 20.03 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
(วันที่ 11 มกราคม 2564 20.00 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบปกติแบบใหม่ (New Normal)
(วันที่ 11 มกราคม 2564 19.55 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
25
สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบวินิจฉัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2564 23.13 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
26
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.06 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.03 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
28
บุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.01 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
29
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 23.20 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
30
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2563
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 21.52 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
31
PLN : จิตศึกษา, PBL, PLC ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 21.45 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
32
รับการนิเทศและการโค้ชการจัดการเรียนการสอนด้วย 3 นวัตกรรม (จิตศึกษา PBL PLC)
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.02 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
33
ยินดีต้อนรับ ครูกิติยารัตน์ การิก ครูเอกคณิตศาสตร์ บุคลากรใหม่
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.00 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
34
ขอขอบพระคุณบริษัท Think beyond
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 23.05 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
35
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PLN : Professional Learning Network
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 10.48 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
36
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Q-Info
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.11 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
37
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.05 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
38
ประสานงานและอำนวยความสะดวก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.37 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
39
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
40
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.31 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
41
PLC : วิถีการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 10.41 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open Classrooms)
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรม "PLC ให้ขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ"
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.59 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
44
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา "พระปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.55 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
45
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา 1/2563
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.46 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
46
ประสานงานและร่วมต้อนรับท่าน รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.41 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 12.51 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
48
“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 22.25 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
49
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 22.20 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
50
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.39 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
51
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.36 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
52
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
53
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.13 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
55
“ราตรีเกียรติยศ ปี พ.ศ.2563”
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.07 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
56
ข่าว
(วันที่ 24 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 87)
57
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.40 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.36 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.35 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.30 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
67
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
68
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.24 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
69
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
70
จิตศึกษา ม.3 วิกฤตของคน | โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 09.21 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
71
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 72)
72
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.54 น./อ่าน 30)
73
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 47)
74
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ณัฐวุฒิ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 36)
75
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ปรัชญา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.48 น./อ่าน 21)
76
ฝ่ายกิจการนักเรียน | วีระนันท์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.46 น./อ่าน 18)
77
ฝ่ายกิจการนักเรียน | วราภรณ์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.43 น./อ่าน 18)
78
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฉันทนา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 18)
79
ฝ่ายกิจการนักเรียน | นิธิศ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 30)
80
ฝ่ายกิจการนักเรียน | มกราพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.36 น./อ่าน 14)
81
ฝ่ายกิจการนักเรียน | รัตนาพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 26)
82
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | สาวิตรี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 22)
83
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | เพียงตะวัน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.59 น./อ่าน 18)
84
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ฉันทนา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 19)
85
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | มกราพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.54 น./อ่าน 25)
86
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | สุระชัย
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.52 น./อ่าน 27)
87
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ทินกร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.48 น./อ่าน 23)
88
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ไพลินทร์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.43 น./อ่าน 27)
89
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | วราภรณ์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.37 น./อ่าน 25)
90
ฝ่ายบริหารบุคคล | พิมรัตน์ดา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 01.03 น./อ่าน 26)
91
ฝ่ายบริหารบุคคล | วีระนันท์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 01.01 น./อ่าน 22)
92
ฝ่ายบริหารบุคคล | ไพลินทร์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.59 น./อ่าน 24)
93
ฝ่ายบริหารบุคคล | สุภาพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.57 น./อ่าน 25)
94
ฝ่ายบริหารบุคคล | สาวิตรี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.55 น./อ่าน 31)
95
ฝ่ายบริหารบุคคล | เพียงตะวัน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.53 น./อ่าน 18)
96
ฝ่ายบริหารบุคคล | ทินกร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.51 น./อ่าน 21)
97
ฝ่ายบริหารบุคคล | บรรจง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.47 น./อ่าน 16)
98
ฝ่ายบริหารบุคคล | สมศักดิ์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.40 น./อ่าน 26)
99
ฝ่ายบริหารทั่วไป | พิมรัตน์ดา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.19 น./อ่าน 25)
100
ฝ่ายบริหารทั่วไป | วราภรณ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.16 น./อ่าน 31)
101
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ไพลินทร์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.02 น./อ่าน 32)
102
ฝ่ายบริหารทั่วไป | สุภาพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.59 น./อ่าน 24)
103
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ณัฐวุฒิ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.57 น./อ่าน 22)
104
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ปรัชญา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.55 น./อ่าน 30)
105
ฝ่ายบริหารทั่วไป | วีระนันท์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.53 น./อ่าน 18)
106
ฝ่ายบริหารทั่วไป | เพียงตะวัน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.51 น./อ่าน 25)
107
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ฉันทนา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.44 น./อ่าน 39)
108
ฝ่ายบริหารทั่วไป | นิธิศ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.42 น./อ่าน 25)
109
ฝ่ายบริหารทั่วไป | มกราพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.38 น./อ่าน 16)
110
ฝ่ายบริหารทั่วไป | สุระชัย
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.36 น./อ่าน 21)
111
ฝ่ายบริหารทั่วไป | สมศักดิ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.29 น./อ่าน 28)
112
ฝ่ายบริหารทั่วไป | บรรจง
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.21 น./อ่าน 31)
113
ฝ่ายวิชาการ | วราภรณ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.47 น./อ่าน 21)
114
ฝ่ายวิชาการ | เพียงตะวัน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.44 น./อ่าน 18)
115
ฝ่ายวิชาการ | สาวิตรี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.40 น./อ่าน 26)
116
ฝ่ายวิชาการ | ชุติปภา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.37 น./อ่าน 24)
117
ฝ่ายวิชาการ | สุภาพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.34 น./อ่าน 19)
118
ฝ่ายวิชาการ | ณัฐวุฒิ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 15)
119
ฝ่ายวิชาการ | ปรัชญา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 20)
120
ฝ่ายวิชาการ | วีระนันท์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.22 น./อ่าน 28)
121
ฝ่ายวิชาการ | นิธิศ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.19 น./อ่าน 13)
122
ฝ่ายวิชาการ | ศิริมา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.17 น./อ่าน 18)
123
ฝ่ายวิชาการ | รัตนาพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.15 น./อ่าน 12)
124
ฝ่ายวิชาการ | มกราพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.12 น./อ่าน 24)
125
ฝ่ายวิชาการ | สุระชัย
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.08 น./อ่าน 19)
126
ฝ่ายวิชาการ | ทินกร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.01 น./อ่าน 24)
127
ฝ่ายวิชาการ | บรรจง
(วันที่ 18 กันยายน 2563 20.55 น./อ่าน 14)
128
ฝ่ายวิชาการ | สมศักดิ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 19)
129
ฝ่ายวิชาการ | ฉันทนา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 25)
130
ฝ่ายกิจการนักเรียน | บรรจง
(วันที่ 18 กันยายน 2563 10.00 น./อ่าน 33)
131
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | สมศักดิ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.48 น./อ่าน 40)
132
ฝ่ายบริหารบุคคล | มกราพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 36)
133
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ทินกร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 00.59 น./อ่าน 41)
134
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
(วันที่ 18 กันยายน 2563 00.33 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
135
จิตศึกษา พี่ ม.3 ชายหน้าร้าน | โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 22.04 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
136
ฝ่ายวิชาการ | ไพลินทร์
(วันที่ 17 กันยายน 2563 15.19 น./อ่าน 62)
137
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
(วันที่ 17 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
138
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.45 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
มอบทุนนักเรียนและผู้ปกครองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
140
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.37 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
นิเทศแบบพาคิด พาทำด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.34 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
ตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก ความเข้มข้นของเลือด
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.33 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
143
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ประจำ 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
การบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.21 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
145
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.17 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
ร่วมพิธีบอกเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
147
การประกวดวาดภาพ / เรียงความของนักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.46 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
148
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 74)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
149
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ.2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 507)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
150
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.31 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
151
ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.55 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
152
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.22 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
153
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 21.39 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
154
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.43 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
155
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 47)
156
คณะกรรมการนักเรียน 2561
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.25 น./อ่าน 102)
157
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
158
SAR ขั้นพื้นฐาน 2562
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 50)
159
SAR ปฐมวัย 2562
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.56 น./อ่าน 66)
160
SAR ขั้นพื้นฐาน กลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.55 น./อ่าน 33)
161
SAR ปฐมวัย กลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 49)
162
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.46 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
163
ฝ่ายกิจการนักเรียน
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.01 น./อ่าน 118)
164
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 125)
165
ฝ่ายบริหารบุคคล
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 125)
166
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 132)
167
ฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 05 กันยายน 2563 23.59 น./อ่าน 176)
168
นางกษมน มังคละคีรี
(วันที่ 05 กันยายน 2563 23.30 น./อ่าน 61)
169
นายบรรจง ใบภักดี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.42 น./อ่าน 46)
170
นางมกราพร ตระกูลมา
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.39 น./อ่าน 71)
171
นางไพลินทร์ อุดมเดช
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.38 น./อ่าน 72)
172
นายทินกร พรหมเทศ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.36 น./อ่าน 63)
173
นายสมศักดิ์ สายสมร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.23 น./อ่าน 59)
174
ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 01.15 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
175
นิเทศแบบพาคิด พาทำด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.40 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
176
ตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก ความเข้มข้นของเลือด
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.38 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
177
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 18
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
178
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.47 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
179
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
180
ร่วมพิธีบอกเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.23 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
181
วิถีการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน:ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.12 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
182
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
183
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 23.09 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
184
ร่วมจัดนิทรรศการ (โครงงานคุณธรรม) ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 22.48 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.39 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
186
อบรม Main Course มูลนิธิลำปลายมาศ รุ่นที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
187
พุธเช้าข่าว โรงเรียน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) vtr new nomal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 22.44 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
188
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 21.49 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.18 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
190
อบรม Main Course มูลนิธิลำปลายมาศ รุ่นที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.07 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
191
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 12.44 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
192
อบรม Main Course กสศ.รุ่นที่ 2
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 23.44 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
193
อบรม Main Course กสศ.รุ่นที่ 2
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 23.51 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
194
PLC:จิตศึกษาพัฒนาภายใน และวุฒิภาวะของความเป็นครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.38 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.32 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
196
ประชุมวางแผนตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.25 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
197
“จิตอาสาช่วยเหลืองาน สร้างความสามัคคี มีน้ำใจต่อสังคม”
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.22 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
198
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.17 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
199
PLC:จิตศึกษาพัฒนาภายใน และวุฒิภาวะของความเป็นครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.13 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
200
ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.51 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
201
นำเสนอผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.46 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
202
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว ครั้งที่ 4/63
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.45 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
203
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.43 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
204
นำเสนอผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 22.52 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
205
ชีวิตวิถีใหม่ new normal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 00.51 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
206
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.24 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
207
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.21 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
208
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.13 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
209
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.05 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
210
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.18 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
211
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 6
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.14 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 5
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.12 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
213
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 "Back To Healthy School"
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 23.58 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
214
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 23.48 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
215
Come back to healthy school
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.58 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
216
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.55 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
217
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.52 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
218
"SAVE ZONE, NO NEW FACE" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.20 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
219
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 00.30 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
220
ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 00.27 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
221
รับการนิเทศติดตามผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.43 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
222
รับการนิเทศติดตามผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 22.43 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
223
อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2563
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 21.18 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
224
19/6/2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 23.17 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
225
อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 23.34 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
226
ประชุมชี้แจงการประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 23.49 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
227
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 22.01 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
228
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.59 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
229
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.58 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
230
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.57 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
231
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ วางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
232
ประชุมวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.54 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
233
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.53 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
234
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.52 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
235
ประชุมวางแผนเตรียมการจุดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.50 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
236
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.48 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
237
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.45 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
238
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.43 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
239
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.41 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
240
มอบทุนนักเรียนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 12.00 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
241
ที่ปรึกษานโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.56 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
242
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.49 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
243
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.38 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
244
โครงการ EDF ร่วมกับ ธนาคาร HSBC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.05 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
245
ประชุมสรุป ทบทวนหลังปฎิบัติงาน (AAR) สัปดาห์ที่ 4 (8-12 มิถุนายน 2563
(วันที่ 13 มิถุนายน 2563 00.02 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
246
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 23.58 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
247
ประกาศมาตรการป้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 13.33 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
248
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 23.19 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
249
ประชุมเพื่อวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 23.59 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
250
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 23.55 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
251
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 22.28 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
252
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 2563)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.36 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
253
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.33 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
254
มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) รอบที่ 2
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.28 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
255
ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 13.03 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
256
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและครอบครัวลูกๆ ที่เป็นตัวแทนของชุมชนชาว ก.น.ด.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.21 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
257
ยินดีต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.08 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
258
ทีมงานชุมชนบ้านกลางนาเดื่อ จิตอาสาร่วมพัฒนา Big cleaning day
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.00 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
259
มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติมพิเศษ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 23.56 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
260
ขอขอบคุณธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC)
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 23.43 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
261
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 01.23 น./อ่าน 66)
วีดีทัศน์จาก Youtube
262
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 23.10 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
263
ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
264
ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคเติมเต็ม "ตู้ปันสุข" อำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.29 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
265
นำสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุน "ตู้ปันสุข" อำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.21 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
266
ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 หมู่บ้าน พบปะผู้ปกครอง
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.14 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
267
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
268
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.01 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
269
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 17.36 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
270
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 17.32 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
271
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 23.37 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
272
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
273
โรงเรียนหยุด...แต่ #งานการศึกษาหยุดไม่ได้#
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 22.42 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
274
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อพร้อมให้บริการแล้วสำหรับ Website โรงเรียน พร้อมบริการตรวจผลการเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 23.17 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
275
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.42 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
276
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
277
กิจกรรม Big Cleaning Day : สะอาดตา สะอาดใจ ห่างไกลโรค
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.06 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
278
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน)
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 12.50 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
279
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID 19
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
280
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.18 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
281
นิเทศชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.11 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
282
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.อำเภอโพนนาแก้ว ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.00 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
283
ร่วมปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ วัดป่าสามัคคี บ้านกลาง ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.45 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
284
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.37 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
285
ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.23 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
286
การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.13 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
287
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 23.55 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
288
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 23.15 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
289
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.50 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
290
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.15 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
291
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 23.23 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
292
ผอ.สพป.สน.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 22.54 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
293
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.59 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
294
การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาสู่ youngsmart farmer
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.55 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
295
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.50 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
296
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 26/1/2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.42 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
297
ประชุมทางไกล (video conference) การชี้แจงการดำเนินการกรรมการระดับสนามสอบ (O-NET)
(วันที่ 26 มกราคม 2563 00.13 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
298
ร่วมรับฟังโครงการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 23.32 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
299
ร่วมกิจกรรมสรุปผลการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 23.26 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
300
วันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.08 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
301
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.52 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
302
ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัลและโรงทาน เพื่อแจกกับนักเรียน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.45 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
303
ร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.42 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
304
ประชุมสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.28 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
305
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.25 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
306
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 23.13 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
307
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 23.19 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
308
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนธันวาคม 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 23.30 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
309
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 23.47 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
310
บุญประทายข้าวเปลือก ปี2562 และทำบุญขึ้นอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
311
ผลงานในเวทีศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 ธันวาคม 2562 23.29 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
312
ร่วมมุทิตาสักการะพัดยศ พระครูวิจักษ์ธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
(วันที่ 14 ธันวาคม 2562 23.10 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
313
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 23.15 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
314
“จิตอาสาและสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน”
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 23.12 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
315
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 23.04 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
316
แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 23.15 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
317
สอบธรรมศึกษา 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 15.03 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
318
กิจกรรมปลูกผัก เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 15.00 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
319
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.57 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
320
ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.55 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
321
เฝ้าระวังและส่งเสริมป้องกันด้านทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.52 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
322
VTR องค์กรคุณธรรมโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 11.40 น./อ่าน 72)
วีดีทัศน์จาก Youtube
323
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น “หนองกระบอกเกมส์” ครั้งที่ 14
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.20 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
324
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น รอบคัดเลือก สายA
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.12 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
325
ร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 15.54 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
326
เตรียมการประเมินการอ่าน-เขียน ของนักเรียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.49 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
327
สนทนาธรรม...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.47 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
328
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.44 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
329
ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.55 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
330
ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดป่าสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.50 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
331
เข้าร่วมการแข่งขัน "โฮมฮักนักกีฬาน้อย"
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.43 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
332
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 23.11 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
333
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 23.07 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
334
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 22.38 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
335
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว พบปะผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 10.10 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
336
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SmartSchool(smss) และระบบตรวจผลการเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 09.56 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
337
เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.22 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
338
เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.12 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
339
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 00.55 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
340
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 00.51 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
341
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน”ปิยมหาราช”
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 22.06 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
342
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 21.55 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
343
ประชุมครูและบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 22.56 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
344
ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 23.33 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
345
ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.38 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
346
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.28 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
347
เบื้องหลังความสำเร็จมาจากความเข้มแข็งของทีมงาน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.21 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
348
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "กลางนาเดื่อ เกมส์ 2562"
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.47 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
349
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.54 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
350
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.46 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
351
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.40 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
352
ขยายผล"สร้างคนดีให้บ้านเมือง" ค่ายโครงงานคุณธรรม (Moral Project)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 12.15 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
353
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการค่ายวิทยาการคำนวณ+โครงงานวิทยาศาสตร์"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 12.06 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
354
พิธีเปิด "โครงการค่ายวิทยาการคำนวณ (computing science) และ coding ด้วย kidbright"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
355
โครงการ “ROZA Kid’s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย”
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
356
"แนวทางจัดทำ SAR และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา"(SCHOOL GRADING)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.31 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
357
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.15 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
358
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน 10)
359
"ราตรีเกียรติยศ ประจำปี 2562" สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว
(วันที่ 14 กันยายน 2562 22.41 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
360
วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 12 กันยายน 2562 21.57 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
361
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (MOU) ของศูนย์เครือข่ายโพนสามัคคีและศูนย์เครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 11 กันยายน 2562 23.04 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
362
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนของเราให้..น่าอยู่..เคียงคู่กับชุมชนตลอดไป..
(วันที่ 10 กันยายน 2562 23.35 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
363
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 10 กันยายน 2562 23.31 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
364
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 23.21 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
365
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุภาพร ใครลามเมา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 23.17 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
366
คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 22.31 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
367
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิชาการวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 23.34 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
368
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 23.26 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
369
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
370
โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.17 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
371
พิธีบายศรีสู่ขวัญครู Than Thi Quy
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
372
กิจกรรม English Day
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 21.45 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
373
อบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 20.57 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
374
รับการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 1
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 20.53 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
375
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 23.15 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
376
“บ้าน ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมพัฒนา”
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 22.02 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
377
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 00.23 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
378
ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 00.01 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
379
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.47 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
380
นิเทศครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.28 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
381
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.23 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
382
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23.50 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
383
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23.41 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
384
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.02 น./อ่าน 585)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
385
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.01 น./อ่าน 381)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
386
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.01 น./อ่าน 334)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
387
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.01 น./อ่าน 699)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
388
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.00 น./อ่าน 316)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
389
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.00 น./อ่าน 192)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
390
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.00 น./อ่าน 365)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
391
O8 : Q&A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 329)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
392
O9 : Social Network
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 359)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
393
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 693)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
394
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 342)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
395
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.58 น./อ่าน 632)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
396
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.58 น./อ่าน 500)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
397
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.57 น./อ่าน 416)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
398
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.57 น./อ่าน 427)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
399
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.57 น./อ่าน 402)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
400
O17 : E-Service
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.56 น./อ่าน 329)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
401
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.56 น./อ่าน 324)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
402
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.56 น./อ่าน 380)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
403
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 337)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
404
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 330)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
405
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 274)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
406
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 242)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
407
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 271)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
408
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 480)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
409
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 342)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
410
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น./อ่าน 435)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
411
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น./อ่าน 357)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
412
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น./อ่าน 369)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
413
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.52 น./อ่าน 377)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
414
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.52 น./อ่าน 342)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
415
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.52 น./อ่าน 400)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
416
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.51 น./อ่าน 341)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
417
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.51 น./อ่าน 380)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
418
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.50 น./อ่าน 328)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
419
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.50 น./อ่าน 379)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
420
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.50 น./อ่าน 325)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
421
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 343)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
422
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 429)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
423
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.48 น./อ่าน 269)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
424
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.48 น./อ่าน 283)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
425
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.34 น./อ่าน 388)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
426
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.34 น./อ่าน 277)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
427
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.34 น./อ่าน 222)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
428
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.33 น./อ่าน 241)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
429
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.30 น./อ่าน 181)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
430
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 264)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
431
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.22 น./อ่าน 304)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
432
ร่วมใจทำริบบิ้นดำถวายอาลัย โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
433
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 23.11 น./อ่าน 135)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
434
รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 23.03 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
435
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
436
รางวัลชนะเลิศ โครงงานพัฒนาจริยคุณ ระดับเขตตรวจราชการที่ 11
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 87)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
437
รางวัลระดับชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (คุรุชน คนคุณธรรม)
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.42 น./อ่าน 503)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
438
รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา ม.1-3
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.35 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
439
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.22 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
440
อมรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวคุณธรรม
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
441
รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.29 น./อ่าน 1666)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
442
รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.19 น./อ่าน 75)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
443
SYMPOSIUM โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
444
โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 22.20 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
445
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.30 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
446
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562"
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.44 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
447
ประชุมการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 23.26 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
448
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อทุกคนตรวจสุขภาพ
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 23.20 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
449
Miss Than Thi Quy
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.57 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
450
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.53 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
451
ยินดีต้อนรับ Miss Than Thi Quy นักศึกษาโครงการสวัสดีไทยแลนด์
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.49 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
452
อบรมโครงการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.47 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
453
ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ(กรณีพิเศษ)และจัดทำข้อตกลง(MOU)
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.41 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
454
ประชุมทางไกล video conference เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.36 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
455
วันสุนทรภู่
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.33 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
456
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
457
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
458
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม.
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.22 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
459
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
460
โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนแบบก่อสร้าง
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.20 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
461
ผู้บริหารและคณะครูระดับปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีและสะเ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.19 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
462
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
463
สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
464
พิธีไหว้ครู ปี 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.14 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
465
รับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.13 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
466
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ครั้งที่ 6
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.10 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
467
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ครั้งที่ 1
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.05 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
468
ประชุมกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
469
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.02 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
470
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.01 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
471
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.54 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
472
อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.46 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
473
การติดตาม นิเทศความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.45 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
474
โครงการนิติกรสัญจร ประจำปี 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.42 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
475
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.33 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
476
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.31 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
477
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.30 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
478
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.26 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
479
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
480
การประชุมทางไกล “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.33 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
481
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.43 น./อ่าน 536)
ข่าวกิจกรรม
482
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารบุคคล
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.42 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
483
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.41 น./อ่าน 1035)
ข่าวกิจกรรม
484
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.40 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
485
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.39 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
486
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.24 น./อ่าน 459)
ข่าวกิจกรรม
487
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.20 น./อ่าน 639)
ข่าวประชาสัมพันธ์
488
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ (DLIT)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 23.13 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
489
ททบ.5 สกลนคร มอบ (set top box)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 13.35 น./อ่าน 568)
ข่าวกิจกรรม
490
เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 13.02 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
491
Open house 2016
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 12.56 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
492
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 15 กันยายน 2559 13.36 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
493
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 13.19 น./อ่าน 187)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
494
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556ปี2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 13.17 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
495
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 11.39 น./อ่าน 153)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
496
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปี 2557
(วันที่ 10 สิงหาคม 2558 09.57 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์