ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 519 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 19.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 14 เมษายน 2564 15.49 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อจัดประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว
(วันที่ 14 เมษายน 2564 15.46 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564
(วันที่ 14 เมษายน 2564 15.42 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (จังหวัดนครพนม)
(วันที่ 06 เมษายน 2564 22.18 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
6
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
(วันที่ 06 เมษายน 2564 22.15 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.34 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมประชุมและนำเสนอประเด็นความงอกงามของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.32 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
9
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.30 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.25 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
11
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.22 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
12
รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 23.10 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 22.55 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
14
เสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 22.31 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
15
ส่งมอบรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 14 มีนาคม 2564 00.06 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
(วันที่ 14 มีนาคม 2564 00.03 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 23.56 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 23.37 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
19
เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 16.21 น./อ่าน 127)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 07 มีนาคม 2564 21.08 น./อ่าน 356)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.22 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.20 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 08.49 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
24
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.12 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
25
รับการนิเทศ กำกับติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.06 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
26
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.07 น./อ่าน 76)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
27
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Bank on a Bright Future ปีที่ 2”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 22.05 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
28
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 มอบนโยบาย สพฐ.
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.05 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
29
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
30
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การดำเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.58 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
31
แนวทางแก้ปัญหา และวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดการทดสอบวินิจฉัย
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.54 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 15.50 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
33
สพฐ. มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.25 น./อ่าน 123)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
34
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.11 น./อ่าน 78)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
35
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.03 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
36
กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและกิจกรรมลูกเสือคุณธรรม
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.26 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.22 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
(วันที่ 23 มกราคม 2564 22.46 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
39
สพฐ.มอบเกียรติบัตร การให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
(วันที่ 23 มกราคม 2564 10.36 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
40
รางวัล ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.17 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
41
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2564
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.11 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
42
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.46 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
43
การทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
(วันที่ 16 มกราคม 2564 22.17 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 22.11 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมการประดิษฐ์กระดาษสา โดยการนำเศษกระดาษมารีไซเคิล
(วันที่ 11 มกราคม 2564 20.03 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
(วันที่ 11 มกราคม 2564 20.00 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบปกติแบบใหม่ (New Normal)
(วันที่ 11 มกราคม 2564 19.55 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
48
สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบวินิจฉัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2564 23.13 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
49
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.06 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.03 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
51
บุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.01 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
52
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 23.20 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
53
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2563
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 21.52 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
54
PLN : จิตศึกษา, PBL, PLC ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 21.45 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
55
รับการนิเทศและการโค้ชการจัดการเรียนการสอนด้วย 3 นวัตกรรม (จิตศึกษา PBL PLC)
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.02 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
56
ยินดีต้อนรับ ครูกิติยารัตน์ การิก ครูเอกคณิตศาสตร์ บุคลากรใหม่
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.00 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
57
ขอขอบพระคุณบริษัท Think beyond
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 23.05 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
58
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PLN : Professional Learning Network
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 10.48 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Q-Info
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.11 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.05 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
61
ประสานงานและอำนวยความสะดวก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.37 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
62
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.35 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
63
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.31 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
64
PLC : วิถีการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 10.41 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open Classrooms)
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรม "PLC ให้ขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ"
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.59 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
67
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา "พระปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.55 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
68
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา 1/2563
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.46 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
69
ประสานงานและร่วมต้อนรับท่าน รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.41 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
70
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 12.51 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
71
“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 22.25 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
72
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 22.20 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
73
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.39 น./อ่าน 85)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
74
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.36 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
75
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
76
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.13 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
78
“ราตรีเกียรติยศ ปี พ.ศ.2563”
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.07 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
79
ข่าว
(วันที่ 24 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 95)
80
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.40 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.36 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.35 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.30 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
90
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
91
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.24 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
92
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
93
จิตศึกษา ม.3 วิกฤตของคน | โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 09.21 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
94
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 85)
95
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.54 น./อ่าน 39)
96
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 53)
97
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ณัฐวุฒิ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 40)
98
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ปรัชญา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.48 น./อ่าน 24)
99
ฝ่ายกิจการนักเรียน | วีระนันท์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.46 น./อ่าน 21)
100
ฝ่ายกิจการนักเรียน | วราภรณ์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.43 น./อ่าน 21)
101
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ฉันทนา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 19)
102
ฝ่ายกิจการนักเรียน | นิธิศ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 36)
103
ฝ่ายกิจการนักเรียน | มกราพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.36 น./อ่าน 16)
104
ฝ่ายกิจการนักเรียน | รัตนาพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 30)
105
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | สาวิตรี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 24)
106
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | เพียงตะวัน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.59 น./อ่าน 19)
107
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ฉันทนา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 21)
108
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | มกราพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.54 น./อ่าน 27)
109
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | สุระชัย
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.52 น./อ่าน 29)
110
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ทินกร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.48 น./อ่าน 25)
111
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | ไพลินทร์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.43 น./อ่าน 29)
112
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | วราภรณ์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 12.37 น./อ่าน 29)
113
ฝ่ายบริหารบุคคล | พิมรัตน์ดา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 01.03 น./อ่าน 28)
114
ฝ่ายบริหารบุคคล | วีระนันท์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 01.01 น./อ่าน 29)
115
ฝ่ายบริหารบุคคล | ไพลินทร์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.59 น./อ่าน 28)
116
ฝ่ายบริหารบุคคล | สุภาพร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.57 น./อ่าน 30)
117
ฝ่ายบริหารบุคคล | สาวิตรี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.55 น./อ่าน 37)
118
ฝ่ายบริหารบุคคล | เพียงตะวัน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.53 น./อ่าน 26)
119
ฝ่ายบริหารบุคคล | ทินกร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.51 น./อ่าน 26)
120
ฝ่ายบริหารบุคคล | บรรจง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.47 น./อ่าน 17)
121
ฝ่ายบริหารบุคคล | สมศักดิ์
(วันที่ 19 กันยายน 2563 00.40 น./อ่าน 27)
122
ฝ่ายบริหารทั่วไป | พิมรัตน์ดา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.19 น./อ่าน 27)
123
ฝ่ายบริหารทั่วไป | วราภรณ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.16 น./อ่าน 36)
124
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ไพลินทร์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.02 น./อ่าน 41)
125
ฝ่ายบริหารทั่วไป | สุภาพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.59 น./อ่าน 30)
126
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ณัฐวุฒิ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.57 น./อ่าน 29)
127
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ปรัชญา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.55 น./อ่าน 35)
128
ฝ่ายบริหารทั่วไป | วีระนันท์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.53 น./อ่าน 22)
129
ฝ่ายบริหารทั่วไป | เพียงตะวัน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.51 น./อ่าน 26)
130
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ฉันทนา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.44 น./อ่าน 41)
131
ฝ่ายบริหารทั่วไป | นิธิศ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.42 น./อ่าน 30)
132
ฝ่ายบริหารทั่วไป | มกราพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.38 น./อ่าน 19)
133
ฝ่ายบริหารทั่วไป | สุระชัย
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.36 น./อ่าน 25)
134
ฝ่ายบริหารทั่วไป | สมศักดิ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.29 น./อ่าน 29)
135
ฝ่ายบริหารทั่วไป | บรรจง
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.21 น./อ่าน 38)
136
ฝ่ายวิชาการ | วราภรณ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.47 น./อ่าน 26)
137
ฝ่ายวิชาการ | เพียงตะวัน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.44 น./อ่าน 24)
138
ฝ่ายวิชาการ | สาวิตรี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.40 น./อ่าน 36)
139
ฝ่ายวิชาการ | ชุติปภา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.37 น./อ่าน 28)
140
ฝ่ายวิชาการ | สุภาพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.34 น./อ่าน 25)
141
ฝ่ายวิชาการ | ณัฐวุฒิ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 21)
142
ฝ่ายวิชาการ | ปรัชญา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.26 น./อ่าน 24)
143
ฝ่ายวิชาการ | วีระนันท์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.22 น./อ่าน 34)
144
ฝ่ายวิชาการ | นิธิศ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.19 น./อ่าน 19)
145
ฝ่ายวิชาการ | ศิริมา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.17 น./อ่าน 23)
146
ฝ่ายวิชาการ | รัตนาพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.15 น./อ่าน 18)
147
ฝ่ายวิชาการ | มกราพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.12 น./อ่าน 29)
148
ฝ่ายวิชาการ | สุระชัย
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.08 น./อ่าน 22)
149
ฝ่ายวิชาการ | ทินกร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 21.01 น./อ่าน 29)
150
ฝ่ายวิชาการ | บรรจง
(วันที่ 18 กันยายน 2563 20.55 น./อ่าน 19)
151
ฝ่ายวิชาการ | สมศักดิ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 27)
152
ฝ่ายวิชาการ | ฉันทนา
(วันที่ 18 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 32)
153
ฝ่ายกิจการนักเรียน | บรรจง
(วันที่ 18 กันยายน 2563 10.00 น./อ่าน 36)
154
ฝ่ายบริหารงบประมาณ | สมศักดิ์
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.48 น./อ่าน 42)
155
ฝ่ายบริหารบุคคล | มกราพร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 39)
156
ฝ่ายบริหารทั่วไป | ทินกร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 00.59 น./อ่าน 48)
157
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
(วันที่ 18 กันยายน 2563 00.33 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
158
จิตศึกษา พี่ ม.3 ชายหน้าร้าน | โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 17 กันยายน 2563 22.04 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
159
ฝ่ายวิชาการ | ไพลินทร์
(วันที่ 17 กันยายน 2563 15.19 น./อ่าน 71)
160
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
(วันที่ 17 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
161
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.45 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
162
มอบทุนนักเรียนและผู้ปกครองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
163
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.37 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
นิเทศแบบพาคิด พาทำด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.34 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
ตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก ความเข้มข้นของเลือด
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.33 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
166
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ประจำ 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
167
การบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.21 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
168
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.17 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
169
ร่วมพิธีบอกเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
การประกวดวาดภาพ / เรียงความของนักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.46 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
171
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 85)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
172
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ.2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 676)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
173
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.31 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
174
ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.55 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
175
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.22 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
176
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 21.39 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
177
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.43 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
178
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 08.34 น./อ่าน 58)
179
คณะกรรมการนักเรียน 2561
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.25 น./อ่าน 118)
180
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
181
SAR ขั้นพื้นฐาน 2562
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 97)
182
SAR ปฐมวัย 2562
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.56 น./อ่าน 93)
183
SAR ขั้นพื้นฐาน กลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.55 น./อ่าน 41)
184
SAR ปฐมวัย กลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 61)
185
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.46 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
186
ฝ่ายกิจการนักเรียน
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.01 น./อ่าน 123)
187
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 130)
188
ฝ่ายบริหารบุคคล
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 133)
189
ฝ่ายบริหารทั่วไป
(วันที่ 06 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 144)
190
ฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 05 กันยายน 2563 23.59 น./อ่าน 192)
191
นางกษมน มังคละคีรี
(วันที่ 05 กันยายน 2563 23.30 น./อ่าน 69)
192
นายบรรจง ใบภักดี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.42 น./อ่าน 50)
193
นางมกราพร ตระกูลมา
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.39 น./อ่าน 83)
194
นางไพลินทร์ อุดมเดช
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.38 น./อ่าน 73)
195
นายทินกร พรหมเทศ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.36 น./อ่าน 68)
196
นายสมศักดิ์ สายสมร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 11.23 น./อ่าน 60)
197
ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 01.15 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
198
นิเทศแบบพาคิด พาทำด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.40 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
199
ตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก ความเข้มข้นของเลือด
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.38 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
200
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 18
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
201
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.47 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
202
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
203
ร่วมพิธีบอกเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.23 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
204
วิถีการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน:ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.12 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
205
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
206
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 23.09 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
207
ร่วมจัดนิทรรศการ (โครงงานคุณธรรม) ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 22.48 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.39 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
209
อบรม Main Course มูลนิธิลำปลายมาศ รุ่นที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
210
พุธเช้าข่าว โรงเรียน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) vtr new nomal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 22.44 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
211
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 21.49 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.18 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
213
อบรม Main Course มูลนิธิลำปลายมาศ รุ่นที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.07 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
214
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 12.44 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
215
อบรม Main Course กสศ.รุ่นที่ 2
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 23.44 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
216
อบรม Main Course กสศ.รุ่นที่ 2
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 23.51 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
217
PLC:จิตศึกษาพัฒนาภายใน และวุฒิภาวะของความเป็นครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.38 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
218
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.32 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
219
ประชุมวางแผนตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.25 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
220
“จิตอาสาช่วยเหลืองาน สร้างความสามัคคี มีน้ำใจต่อสังคม”
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.22 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
221
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.17 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
222
PLC:จิตศึกษาพัฒนาภายใน และวุฒิภาวะของความเป็นครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.13 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
223
ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.51 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
224
นำเสนอผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.46 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
225
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว ครั้งที่ 4/63
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.45 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
226
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.43 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
227
นำเสนอผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 22.52 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
228
ชีวิตวิถีใหม่ new normal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 00.51 น./อ่าน 49)
วีดีทัศน์จาก Youtube
229
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.24 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
230
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.21 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
231
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.13 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
232
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.05 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
233
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.18 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
234
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 6
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.14 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
235
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 5
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.12 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
236
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 "Back To Healthy School"
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 23.58 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
237
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 23.48 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
238
Come back to healthy school
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.58 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
239
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.55 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
240
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.52 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
241
"SAVE ZONE, NO NEW FACE" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.20 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
242
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 00.30 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
243
ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 00.27 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
244
รับการนิเทศติดตามผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.43 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
245
รับการนิเทศติดตามผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 22.43 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
246
อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2563
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 21.18 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
247
19/6/2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 23.17 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
248
อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 23.34 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
249
ประชุมชี้แจงการประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 23.49 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
250
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 22.01 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
251
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.59 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
252
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.58 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
253
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.57 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
254
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ วางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
255
ประชุมวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.54 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
256
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.53 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
257
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.52 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
258
ประชุมวางแผนเตรียมการจุดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.50 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
259
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.48 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
260
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.45 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
261
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.43 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
262
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.41 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
263
มอบทุนนักเรียนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 12.00 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
264
ที่ปรึกษานโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.56 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
265
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.49 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
266
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.38 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
267
โครงการ EDF ร่วมกับ ธนาคาร HSBC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.05 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
268
ประชุมสรุป ทบทวนหลังปฎิบัติงาน (AAR) สัปดาห์ที่ 4 (8-12 มิถุนายน 2563
(วันที่ 13 มิถุนายน 2563 00.02 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
269
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 23.58 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
270
ประกาศมาตรการป้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 13.33 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
271
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 23.19 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
272
ประชุมเพื่อวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 23.59 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
273
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 23.55 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
274
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 22.28 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
275
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 2563)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.36 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
276
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.33 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
277
มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) รอบที่ 2
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.28 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
278
ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 13.03 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube
279
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและครอบครัวลูกๆ ที่เป็นตัวแทนของชุมชนชาว ก.น.ด.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.21 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
280
ยินดีต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.08 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
281
ทีมงานชุมชนบ้านกลางนาเดื่อ จิตอาสาร่วมพัฒนา Big cleaning day
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.00 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
282
มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติมพิเศษ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 23.56 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
283
ขอขอบคุณธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC)
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 23.43 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
284
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 01.23 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube
285
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 23.10 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
286
ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
287
ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคเติมเต็ม "ตู้ปันสุข" อำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.29 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
288
นำสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุน "ตู้ปันสุข" อำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.21 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
289
ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 หมู่บ้าน พบปะผู้ปกครอง
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.14 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
290
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
291
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.01 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
292
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 17.36 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
293
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 17.32 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
294
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 23.37 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
295
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
296
โรงเรียนหยุด...แต่ #งานการศึกษาหยุดไม่ได้#
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 22.42 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
297
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อพร้อมให้บริการแล้วสำหรับ Website โรงเรียน พร้อมบริการตรวจผลการเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 23.17 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
298
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.42 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
299
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
300
กิจกรรม Big Cleaning Day : สะอาดตา สะอาดใจ ห่างไกลโรค
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.06 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
301
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน)
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 12.50 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
302
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID 19
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
303
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.18 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
304
นิเทศชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.11 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
305
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.อำเภอโพนนาแก้ว ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.00 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
306
ร่วมปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ วัดป่าสามัคคี บ้านกลาง ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.45 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
307
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.37 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
308
ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.23 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
309
การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.13 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
310
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 23.55 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
311
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 23.15 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
312
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.50 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
313
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.15 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
314
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 23.23 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
315
ผอ.สพป.สน.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 22.54 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
316
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.59 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
317
การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาสู่ youngsmart farmer
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.55 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
318
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.50 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
319
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 26/1/2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.42 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
320
ประชุมทางไกล (video conference) การชี้แจงการดำเนินการกรรมการระดับสนามสอบ (O-NET)
(วันที่ 26 มกราคม 2563 00.13 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
321
ร่วมรับฟังโครงการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 23.32 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
322
ร่วมกิจกรรมสรุปผลการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 23.26 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
323
วันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.08 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
324
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.52 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
325
ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัลและโรงทาน เพื่อแจกกับนักเรียน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.45 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
326
ร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.42 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
327
ประชุมสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.28 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
328
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.25 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
329
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 23.13 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
330
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 23.19 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
331
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนธันวาคม 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 23.30 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
332
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 23.47 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
333
บุญประทายข้าวเปลือก ปี2562 และทำบุญขึ้นอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
334
ผลงานในเวทีศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 ธันวาคม 2562 23.29 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
335
ร่วมมุทิตาสักการะพัดยศ พระครูวิจักษ์ธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
(วันที่ 14 ธันวาคม 2562 23.10 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
336
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 23.15 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
337
“จิตอาสาและสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน”
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 23.12 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
338
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 23.04 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
339
แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 23.15 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
340
สอบธรรมศึกษา 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 15.03 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
341
กิจกรรมปลูกผัก เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 15.00 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
342
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.57 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
343
ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.55 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
344
เฝ้าระวังและส่งเสริมป้องกันด้านทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.52 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
345
VTR องค์กรคุณธรรมโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 11.40 น./อ่าน 79)
วีดีทัศน์จาก Youtube
346
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น “หนองกระบอกเกมส์” ครั้งที่ 14
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.20 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
347
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น รอบคัดเลือก สายA
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.12 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
348
ร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 15.54 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
349
เตรียมการประเมินการอ่าน-เขียน ของนักเรียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.49 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
350
สนทนาธรรม...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.47 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
351
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.44 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
352
ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.55 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
353
ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดป่าสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.50 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
354
เข้าร่วมการแข่งขัน "โฮมฮักนักกีฬาน้อย"
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.43 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
355
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 23.11 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
356
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 23.07 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
357
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 22.38 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
358
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว พบปะผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 10.10 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
359
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SmartSchool(smss) และระบบตรวจผลการเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 09.56 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
360
เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.22 น./อ่าน 99)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
361
เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.12 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
362
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 00.55 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
363
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 00.51 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
364
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน”ปิยมหาราช”
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 22.06 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
365
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 21.55 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
366
ประชุมครูและบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 22.56 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
367
ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 23.33 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
368
ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.38 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
369
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.28 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
370
เบื้องหลังความสำเร็จมาจากความเข้มแข็งของทีมงาน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.21 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
371
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "กลางนาเดื่อ เกมส์ 2562"
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.47 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
372
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.54 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
373
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.46 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
374
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.40 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
375
ขยายผล"สร้างคนดีให้บ้านเมือง" ค่ายโครงงานคุณธรรม (Moral Project)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 12.15 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
376
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการค่ายวิทยาการคำนวณ+โครงงานวิทยาศาสตร์"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 12.06 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
377
พิธีเปิด "โครงการค่ายวิทยาการคำนวณ (computing science) และ coding ด้วย kidbright"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
378
โครงการ “ROZA Kid’s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย”
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
379
"แนวทางจัดทำ SAR และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา"(SCHOOL GRADING)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.31 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
380
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.15 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
381
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน 18)
382
"ราตรีเกียรติยศ ประจำปี 2562" สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว
(วันที่ 14 กันยายน 2562 22.41 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
383
วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 12 กันยายน 2562 21.57 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
384
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (MOU) ของศูนย์เครือข่ายโพนสามัคคีและศูนย์เครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 11 กันยายน 2562 23.04 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
385
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนของเราให้..น่าอยู่..เคียงคู่กับชุมชนตลอดไป..
(วันที่ 10 กันยายน 2562 23.35 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
386
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 10 กันยายน 2562 23.31 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
387
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 23.21 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
388
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุภาพร ใครลามเมา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 23.17 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
389
คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 22.31 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
390
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิชาการวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 23.34 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
391
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 23.26 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
392
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
393
โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.17 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
394
พิธีบายศรีสู่ขวัญครู Than Thi Quy
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
395
กิจกรรม English Day
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 21.45 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
396
อบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 20.57 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
397
รับการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 1
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 20.53 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
398
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 23.15 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
399
“บ้าน ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมพัฒนา”
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 22.02 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
400
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 00.23 น./อ่าน 101)
วีดีทัศน์จาก Youtube
401
ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 00.01 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
402
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.47 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
403
นิเทศครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.28 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
404
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.23 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
405
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23.50 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
406
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23.41 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
407
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.02 น./อ่าน 601)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
408
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.01 น./อ่าน 396)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
409
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.01 น./อ่าน 354)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
410
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.01 น./อ่าน 721)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
411
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.00 น./อ่าน 336)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
412
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.00 น./อ่าน 195)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
413
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 23.00 น./อ่าน 375)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
414
O8 : Q&A การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 380)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
415
O9 : Social Network
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 368)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
416
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 714)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
417
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 358)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
418
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.58 น./อ่าน 646)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
419
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.58 น./อ่าน 514)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
420
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.57 น./อ่าน 424)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
421
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.57 น./อ่าน 432)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
422
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.57 น./อ่าน 408)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
423
O17 : E-Service
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.56 น./อ่าน 333)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
424
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.56 น./อ่าน 327)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
425
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.56 น./อ่าน 384)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
426
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 344)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
427
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 335)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
428
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 276)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
429
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 253)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
430
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 275)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
431
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 486)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
432
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.54 น./อ่าน 345)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
433
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น./อ่าน 440)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
434
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น./อ่าน 365)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
435
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.53 น./อ่าน 374)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
436
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.52 น./อ่าน 381)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
437
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.52 น./อ่าน 346)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
438
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.52 น./อ่าน 405)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
439
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.51 น./อ่าน 347)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
440
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.51 น./อ่าน 385)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
441
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.50 น./อ่าน 335)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
442
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.50 น./อ่าน 392)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
443
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.50 น./อ่าน 329)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
444
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 345)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
445
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 434)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
446
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.48 น./อ่าน 274)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
447
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 22.48 น./อ่าน 288)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
448
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.34 น./อ่าน 393)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
449
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.34 น./อ่าน 285)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
450
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.34 น./อ่าน 230)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
451
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.33 น./อ่าน 246)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
452
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.30 น./อ่าน 186)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
453
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 270)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
454
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.22 น./อ่าน 319)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
455
ร่วมใจทำริบบิ้นดำถวายอาลัย โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
456
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 23.11 น./อ่าน 150)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
457
รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 23.03 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
458
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 111)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
459
รางวัลชนะเลิศ โครงงานพัฒนาจริยคุณ ระดับเขตตรวจราชการที่ 11
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 94)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
460
รางวัลระดับชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (คุรุชน คนคุณธรรม)
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.42 น./อ่าน 545)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
461
รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา ม.1-3
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.35 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
462
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.22 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
463
อมรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวคุณธรรม
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
464
รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.29 น./อ่าน 1731)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
465
รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.19 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
466
SYMPOSIUM โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
467
โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 22.20 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
468
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.30 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
469
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562"
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.44 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
470
ประชุมการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 23.26 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
471
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อทุกคนตรวจสุขภาพ
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 23.20 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
472
Miss Than Thi Quy
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.57 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
473
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.53 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
474
ยินดีต้อนรับ Miss Than Thi Quy นักศึกษาโครงการสวัสดีไทยแลนด์
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.49 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
475
อบรมโครงการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.47 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
476
ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ(กรณีพิเศษ)และจัดทำข้อตกลง(MOU)
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.41 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
477
ประชุมทางไกล video conference เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.36 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
478
วันสุนทรภู่
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.33 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
479
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
480
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
481
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม.
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.22 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
482
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
483
โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนแบบก่อสร้าง
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.20 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
484
ผู้บริหารและคณะครูระดับปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีและสะเ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.19 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
485
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
486
สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.16 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
487
พิธีไหว้ครู ปี 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.14 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
488
รับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.13 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
489
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ครั้งที่ 6
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.10 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
490
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ครั้งที่ 1
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.05 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
491
ประชุมกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
492
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.02 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
493
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.01 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
494
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.54 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
495
อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
496
การติดตาม นิเทศความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.45 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
497
โครงการนิติกรสัญจร ประจำปี 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.42 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
498
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.33 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
499
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.31 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
500
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.30 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
501
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.26 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
502
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
503
การประชุมทางไกล “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.33 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
504
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.43 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
505
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารบุคคล
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.42 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
506
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.41 น./อ่าน 1138)
ข่าวกิจกรรม
507
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.40 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
508
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.39 น./อ่าน 431)
ข่าวกิจกรรม
509
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.24 น./อ่าน 479)
ข่าวกิจกรรม
510
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.20 น./อ่าน 699)
ข่าวประชาสัมพันธ์
511
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ (DLIT)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 23.13 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
512
ททบ.5 สกลนคร มอบ (set top box)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 13.35 น./อ่าน 572)
ข่าวกิจกรรม
513
เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 13.02 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
514
Open house 2016
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 12.56 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
515
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 15 กันยายน 2559 13.36 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
516
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 13.19 น./อ่าน 197)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
517
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556ปี2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 13.17 น./อ่าน 152)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
518
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 11.39 น./อ่าน 163)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
519
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปี 2557
(วันที่ 10 สิงหาคม 2558 09.57 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์