ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สาธารสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 15.04 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกหน่วยคัดกรองนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 14.52 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
3
การปฐมนิเทศนักเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.29 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
การประชุมเชิงปฏิบัติการ DEEP & Google Classroom
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.26 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.17 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.09 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2563 12.08 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.22 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
พิธีมอบประกาศนีบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.10 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นเถรบูชาฉลอง 150 ปีชาตกาล
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.09 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
11
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.18 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
12
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.12 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
13
ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีสตริง
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.37 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.20 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วารสารโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.17 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
17
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 12.31 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถหกล้อรับ - ส่งนักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.50 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
19
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถหกล้อรับ - ส่งนักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.46 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
วารสารโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 10.11 น./อ่าน 396)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิธีการประกวดราคาอ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 10.03 น./อ่าน 150)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิ
(วันที่ 19 มกราคม 2561 15.09 น./อ่าน 134)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.23 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
24
การขับเคลื่อนขบวนการ PLC
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.21 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
25
การนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.17 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.16 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
27
ความทรงจำครั้งเก่า ณ โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 01 เมษายน 2560 20.22 น./อ่าน 91)
วีดีทัศน์จาก Youtube
28
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา "รวมพลังศิษย์เก่า พ.ช.พ.สานฝันรับ-ส่งน้องเรียน"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.40 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.26 น./อ่าน 250)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
คุณพร้อมจะไปกับเราไหม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 09.02 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 104)
วีดีทัศน์จาก Youtube
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 05 มกราคม 2560 15.36 น./อ่าน 222)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 27 ธันวาคม 2559 11.39 น./อ่าน 167)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง