ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ฺBig cleaning day
(วันที่ 13 มกราคม 2564 10.37 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงพยาบาลบ้านม่วง ทำการ Swap หาเชื้อไวรัสโคโรน่ากับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง
(วันที่ 07 มกราคม 2564 11.03 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวั่งตรวจคัดกรองนักเรียน
(วันที่ 07 มกราคม 2564 11.01 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
4
แผนงบประมาณประจำปี 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.38 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
สาธารสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 15.04 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
6
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกหน่วยคัดกรองนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 14.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
7
การปฐมนิเทศนักเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.29 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
8
การประชุมเชิงปฏิบัติการ DEEP & Google Classroom
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.26 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
9
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.17 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
10
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.09 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2563 12.08 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.22 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
พิธีมอบประกาศนีบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.10 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นเถรบูชาฉลอง 150 ปีชาตกาล
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.09 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
15
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.18 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
16
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.12 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
17
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.59 น./อ่าน 15)
18
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.52 น./อ่าน 14)
19
ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีสตริง
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.37 น./อ่าน 50)
วีดีทัศน์จาก Youtube
20
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.20 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วารสารโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.17 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
23
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 12.31 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถหกล้อรับ - ส่งนักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.50 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
25
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถหกล้อรับ - ส่งนักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.46 น./อ่าน 425)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
วารสารโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 10.11 น./อ่าน 446)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิธีการประกวดราคาอ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 10.03 น./อ่าน 173)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิ
(วันที่ 19 มกราคม 2561 15.09 น./อ่าน 160)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.23 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
30
การขับเคลื่อนขบวนการ PLC
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.21 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
31
การนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.17 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.16 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
33
ความทรงจำครั้งเก่า ณ โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 01 เมษายน 2560 20.22 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
34
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา "รวมพลังศิษย์เก่า พ.ช.พ.สานฝันรับ-ส่งน้องเรียน"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.40 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.26 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
คุณพร้อมจะไปกับเราไหม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 09.02 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 113)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 05 มกราคม 2560 15.36 น./อ่าน 241)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 27 ธันวาคม 2559 11.39 น./อ่าน 179)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง