ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนงบประมาณประจำปี 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.38 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สาธารสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 15.04 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
3
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกหน่วยคัดกรองนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 14.52 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
การปฐมนิเทศนักเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.29 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ DEEP & Google Classroom
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 16.26 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.17 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.09 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2563 12.08 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2563 11.22 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
พิธีมอบประกาศนีบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.10 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
11
ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นเถรบูชาฉลอง 150 ปีชาตกาล
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 10.09 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
12
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.18 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
13
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.12 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
14
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.59 น./อ่าน 12)
15
การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.52 น./อ่าน 8)
16
ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีสตริง
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.37 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
17
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 10.20 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
วารสารโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 15.17 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
20
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 12.31 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถหกล้อรับ - ส่งนักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.50 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
22
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถหกล้อรับ - ส่งนักเรียน
(วันที่ 21 มีนาคม 2561 14.46 น./อ่าน 398)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
วารสารโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 10.11 น./อ่าน 429)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิธีการประกวดราคาอ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 10.03 น./อ่าน 162)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิ
(วันที่ 19 มกราคม 2561 15.09 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.23 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
27
การขับเคลื่อนขบวนการ PLC
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.21 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
28
การนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.17 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 09.16 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
30
ความทรงจำครั้งเก่า ณ โพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 01 เมษายน 2560 20.22 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
31
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา "รวมพลังศิษย์เก่า พ.ช.พ.สานฝันรับ-ส่งน้องเรียน"
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.40 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคมรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 11.26 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
คุณพร้อมจะไปกับเราไหม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 09.02 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 111)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 05 มกราคม 2560 15.36 น./อ่าน 228)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 27 ธันวาคม 2559 11.39 น./อ่าน 174)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง