ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.03 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2562 ระดับเครือข่ายพระธาตุพนม อำเภอธาต
(วันที่ 30 กันยายน 2562 13.00 น./อ่าน 49)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน