ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 21.44 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
2
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 13.20 น./อ่าน 150)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
[O42-O48] :: มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 09.05 น./อ่าน 99)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
[O34-O41] :: การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 09.02 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
[O29-O33] :: การส่งเสริมความโปร่งใส
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 09.01 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
[O25-O28] :: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 09.00 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
[O18-O24] :: การบริหารงานงบประมาณ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.56 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
[O10-O17] :: การบริหารงาน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.38 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
[O1-O9] :: ข้อมูลพื้นฐาน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.16 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)