ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปางสัก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการทดสอบการประเมินความพึงพอใจ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.34 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
2
ทดสอบระบบการประเมินความพึงพอใจ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.17 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ช่องทางการแสดงความคิดเห็นถาม-ตอบ Q&A
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์