ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสันป่าสักวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานกษิณาลัย สานสายใย ด้วยรักและผูกพัน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.09 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขต 2
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.08 น./อ่าน 43)
3
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (งานบุญเปตพลี) ปี 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.06 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออกและโครงการจิตอาสา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.02 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
6
วันแม่แห่งชาติปี 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 09.01 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
7
สันป่าสักวิทยาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับจังหว
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 08.54 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของรัชกาลที่ 10
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 13.37 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 12.58 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเดินขบวนสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.23 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
12
การวัดประเมินความสามารถด้านการอ่านและเขียน ครั้งที่ 1
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
13
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีน้อยโรงเรียนสันป่าสักวิทยา
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.13 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการฝึกทัษะอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.11 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
15
วันไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
16
ช่วงการประชาสัมพันธ์ของการเลือกตั้งเทศบาลน้อย โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ประจำปี 2562
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 08.20 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 08.15 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปี 2562
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 08.26 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
19
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 01.04 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
20
ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 12.32 น./อ่าน 680)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 10.15 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
22
ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2559
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 13.25 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 12.31 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการอบรม "กิจกรรมทักษะภาษาและการคิด" นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 09.35 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
25
ชมรมนาฏศิลป์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 11.49 น./อ่าน 2001)
ข่าวกิจกรรม
26
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559 08.33 น./อ่าน 390)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่คร
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 07.45 น./อ่าน 342)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่คร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2558 14.38 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
(วันที่ 24 กันยายน 2558 13.10 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2558 13.56 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ระบำมอญซ่อนผ้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2558 14.39 น./อ่าน 506)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
32
ขอเชิญประชุม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 15.01 น./อ่าน 2806)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การจัดประชุมครู และผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อำเภอแม่แตง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 13.38 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรมค่าย KAP พัฒนาศักยภาพนักเรียน ปี 2558
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 08.00 น./อ่าน 1021)
ข่าวกิจกรรม
35
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กพิการเรียนร่วม
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 07.46 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
36
เข้ารับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 12.23 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
37
วันสุนทรภู่ ปี 2558
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 10.45 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 10.40 น./อ่าน 1553)
ข่าวกิจกรรม
39
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 10.33 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับประเทศ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 10.25 น./อ่าน 1684)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
คณะมูลนิธิศุภนืมืตแห่งประเทศไทย โปรแกรมห้วยโจง มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษเรียนร่
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.30 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม