ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 12.51 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
อบรมการทำผางประทีบ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 11.48 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
ต้อนรับผู้อำนวยการ ผอ.ปุญญิศา สมมิตร
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 13.19 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 15.04 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 16.26 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เอกสาร 9 ฐานการเรียนรู้สู่ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 17.12 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ร.ร.แม่หอพระวิทยาคมเป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่ง
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 16.01 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
8
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.57 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.53 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
10
นักเรียนได้รับ”รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.50 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.39 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอัง
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 15.34 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 16.59 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 16.39 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำห้องปฏิบัติการ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ตามงบประมาณปี ๒๕๖๒
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 12.54 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 07.54 น./อ่าน 439)
ข่าวกิจกรรม
17
นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ ครั้งที่ 1
(วันที่ 26 กันยายน 2559 12.32 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
18
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 08.03 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์