ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.00 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้รับการจัดกิจกรรม อปต.สัญจร ตามโครงการมรรควิถี สามัคคีบวร
(วันที่ 02 กันยายน 2562 08.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
มอบเกียรติบัตรและรางวัล ของกิจกรรม Maeon Sci - Math camp & STEM ปี 2 จากพี่สู่น้อง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ดำเนินการประชุมเพื่อร่วมหารือ ในการติดตั้งโซล่าปั้
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 08.41 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
5
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.12 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม Maeon Sci - Math camp & STEM ปี 2
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.09 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรม ”วันภาษาไทย ใส่ใจรักการอ่าน บูรณาการสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 256
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.04 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชช
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
9
PEA จัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 19.42 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34
(วันที่ 19 มกราคม 2561 11.31 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 16.21 น./อ่าน 154)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง โรคซึมเศร้า
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 14.01 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมประกวดการปล่อยโคมลอย สืบสานประเพณียี่เป็ง
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 13.58 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 01.52 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
15
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 01.40 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 05.58 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 05.56 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
18
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ รองฯดิเรก อุ่นวงษ์
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 16.27 น./อ่าน 178)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
กิจกรรมทำบุญครบรอบ 40 ปี ออนเหนือ-แม่ออนวิทยาลัย
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 15.09 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดพิธีถวายบังคม
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 01.32 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “ทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล"
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 01.29 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 21.51 น./อ่าน 625)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 12.50 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 12.14 น./อ่าน 604)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 12.29 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนและไหว้ครูประจำปี 2557
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 09.07 น./อ่าน 195)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา RVP ROAD SAFETY CAMP และกิจกรรมเสริมสร้
(วันที่ 04 มิถุนายน 2557 09.09 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 23.30 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 23.23 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 23.22 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 21 มกราคม 2557 09.53 น./อ่าน 635)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2
(วันที่ 14 มกราคม 2557 10.17 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
33
การจัดงานวันครูประจำปี 2557 ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ออน
(วันที่ 14 มกราคม 2557 08.32 น./อ่าน 305)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 14 มกราคม 2557 08.30 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์