ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านวังมน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมทำบุญหล่อพระใหญ่ วัดแม่ตืน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 14.59 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
งานประเพณีบ้านวังมน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 14.59 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
ตอนรับครูใหม่ ครูวันทนิกา เพ็ญเวียง
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 15.23 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 13.32 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
5
พัฒนา ปรัปภูมิทัศน์สถานศึกษา
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 13.09 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 07.38 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
7
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 07.33 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 29 กันยายน 2560 06.35 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
(วันที่ 29 กันยายน 2560 02.34 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 กันยายน 2560 02.06 น./อ่าน 766)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.44 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.37 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.29 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทำดอกไม้จันทน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.26 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
15
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 08.30 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 08.24 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
17
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 12.20 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2560 10.20 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล
(วันที่ 31 มกราคม 2560 13.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.26 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.06 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมเข้าข่ายลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 13.08 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมร่วมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 12.59 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
24
ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 12.37 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 20.23 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
26
นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 20.17 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
27
น้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 20.11 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมในการจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 19.59 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
29
โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 กันยายน 2559 09.32 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
30
อบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามวิถีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาหารปลอดภัยไร้โรค
(วันที่ 12 กันยายน 2559 14.36 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
31
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 14.42 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 16.15 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 15.26 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมทำบุญ ถวายเทียน เข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 15.16 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 09.45 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
36
รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 10.06 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 10.00 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 15.44 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านวังมน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 12.00 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 09.17 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สถานศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 16.07 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 16.04 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2559
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 09.03 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 14.58 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
45
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านวังมนรับมอบเกียรติบัตรฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 09.45 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 เมษายน 2559 08.14 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
47
โรงเรียนบ้านวังมนจัดกิจกรรมฐานแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
(วันที่ 12 มีนาคม 2559 14.31 น./อ่าน 313)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนบ้านวังมน ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ประเทศไทย
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 11.59 น./อ่าน 530)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนบ้านวังมน เข้าร่วมโครงการการใช้บรอดแบนด์อินเทิร์เนต และ wi fi 3bb เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนร
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 11.55 น./อ่าน 513)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนบ้านวังมนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
(วันที่ 04 มีนาคม 2559 15.48 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
51
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังมนร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 21.46 น./อ่าน 434)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 08.31 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
53
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 12.45 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
วันที่ 8 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านวังมนร่วมกิจกรรมข่ายวิชา o-net เครือข่ายสถานศึกษาฯ
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 09.25 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
55
นิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net และ nt
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 12.16 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559
(วันที่ 25 มกราคม 2559 15.06 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
57
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านวังมนจัดกิจกรรมวันเด็ก 2559
(วันที่ 08 มกราคม 2559 18.45 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
58
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านวังมน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(วันที่ 03 มกราคม 2559 15.28 น./อ่าน 390)
ข่าวกิจกรรม
59
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย
(วันที่ 03 มกราคม 2559 15.18 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
60
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านวังมน อบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีก
(วันที่ 14 ธันวาคม 2558 16.34 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรม Bike For Dad
(วันที่ 12 ธันวาคม 2558 19.21 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
62
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังมน จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 17.18 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
63
วันที่ 25 พ.ย. 2558 นักเรียนโรงเรียนบ้านวังมนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพร
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 11.21 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่เทย มอบชุดทำความสะอาดฟันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังมน
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 18.41 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
65
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 15.35 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
66
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านวังมน เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 19.28 น./อ่าน 921)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน "กินอยู่อย่างไรให้ไร้โรคอ้วน"
(วันที่ 06 ตุลาคม 2558 13.09 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
68
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพ
(วันที่ 22 กันยายน 2558 16.13 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนบ้านวังมน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 09.08 น./อ่าน 742)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนบ้านวังมน ร่วมกับทางเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 09.00 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 08.54 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
72
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 08.38 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 15.55 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
74
ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพปากและฟันในเด็กปฐมวัย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 19.13 น./อ่าน 807)
ข่าวกิจกรรม
75
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 16.21 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
76
การติดตามตรวจคุณภาพกาารศึกษาของสถานศึกษา และนิเทศ ติดตาม การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2558 15.08 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 15.44 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 13.49 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนบ้าวังมน ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา เพื่อพัฒนาอหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.42 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
80
จัดการเรียนรู้ใจกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.37 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนบ้านวังมนจัดกิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.30 น./อ่าน 832)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานาเนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 10.53 น./อ่าน 759)
ข่าวกิจกรรม
83
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 13.45 น./อ่าน 1156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ชุมชนมีส่วนร่วม
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 13.26 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
85
โครงการพัฒนาครูประจำปี 2556 ตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentor
(วันที่ 01 สิงหาคม 2556 09.38 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
86
ทันตแพทย์จาก ร.พ.ลี้ ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากนักเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 10.47 น./อ่าน 576)
ข่าวกิจกรรม
87
แสดงความยินดีและต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 10.41 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม