ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสันป่าสัก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่1/2560
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 10.23 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดกิจกรรม"เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2560 14.37 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ก.พ 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 15.08 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำสัปดาห์
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 14.09 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
5
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 09.56 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โดยการนำของนายวิทยา ไชยยาติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดกิจกรรมเดิน
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 16.09 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 กันยายน 2559 08.52 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการอบรมนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 20 กันยายน 2559 14.08 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสา 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 12.44 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมโลกแห่งการสื่อสารบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 12.19 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
11
ผ้าป่าเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 14.59 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
12
เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 10.14 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
13
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.37 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมทำบุญ 9 วัด
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.26 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 15.51 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 14.22 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 12.26 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับบริการตัดผมฟรี จาก กลุ่มอาชีพ รร. บ้านแม่เทย
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 12.19 น./อ่าน 732)
ข่าวกิจกรรม
19
ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 15.33 น./อ่าน 878)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.26 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
21
ประเพณีครบรอบวันเกิด 138 ปี และพิธีเปลี่ยนผ้าไตรรูปเหมือน ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 08.58 น./อ่าน 1084)
ข่าวกิจกรรม
22
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 09.22 น./อ่าน 611)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่สถานศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 08.48 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 17.38 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 15.29 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2559
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 15.33 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย์"
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 15.59 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
28
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านสันป่าสักรับมอบเกียรติบัตรฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 07.37 น./อ่าน 324)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 เมษายน 2559 08.41 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เข้าร่วมโครงการการใช้บรอดแบนด์อินเทิร์เนต และ wi fi 3bb เพื่อการศึกษา
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 11.49 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
31
วันที่ 10 มี.ค.59..เวลา19.30 น.โรงเรียนบ้านสันป่าสักจัด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 11.47 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
32
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 09.57 น./อ่าน 1339)
ข่าวกิจกรรม
33
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน โป
(วันที่ 02 มีนาคม 2559 22.13 น./อ่าน 400)
ข่าวกิจกรรม
34
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
(วันที่ 01 มีนาคม 2559 21.41 น./อ่าน 657)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 14.54 น./อ่าน 699)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 14.23 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
37
โรงเรียนบ้านสันป่าสักร่วมพิธีรับมอบจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 14.18 น./อ่าน 476)
ข่าวกิจกรรม
38
ประกาศโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 10.15 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
วันที่ 8 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านสันป่าสักร่วมกิจกรรมข่ายวิชา o-net เครือข่ายสถานศึกษาแม่
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559 15.54 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
40
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o - net และ nt
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559 13.59 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559
(วันที่ 25 มกราคม 2559 14.54 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 19 มกราคม 2559 14.11 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
43
วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดกิจกรรมวันเด็ก 2559
(วันที่ 08 มกราคม 2559 18.52 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
44
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 03 มกราคม 2559 15.13 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
45
วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่าย
(วันที่ 03 มกราคม 2559 14.32 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
46
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกกรมค
(วันที่ 15 ธันวาคม 2558 12.57 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
47
อบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 14 ธันวาคม 2558 16.40 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรม Bike for dad
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 10.36 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
49
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 17.01 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมเดินทางไกล โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 16.53 น./อ่าน 2298)
ข่าวกิจกรรม
51
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
(วันที่ 02 ธันวาคม 2558 14.36 น./อ่าน 503)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนบ้านสันป่าสักจัดกิจกรรมทำกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 13.20 น./อ่าน 691)
ข่าวกิจกรรม
53
วันที่ 25 พ.ย. 2558 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 11.11 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
54
โรงพยาบาลส่่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เทย เข้าให้บริการตรวจฟันและสุขภาพในช่องปากแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสันป
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 10.19 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
55
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 12.11 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
56
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 19.18 น./อ่าน 2457)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
(วันที่ 07 ตุลาคม 2558 08.56 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
58
รับมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 22 กันยายน 2558 15.59 น./อ่าน 654)
ข่าวกิจกรรม
59
การจัดอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้นวัตกรรมสมุนไพรไทย
(วันที่ 22 กันยายน 2558 15.47 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
60
ตลาดนัดหมู่บ้านศีล 5
(วันที่ 29 สิงหาคม 2558 12.05 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2558 11.59 น./อ่าน 591)
ข่าวกิจกรรม
62
อบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการนาให้เยาวชนบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 08.49 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 08.41 น./อ่าน 775)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนบ้านสันป่าสักเป็นตัวแทนในการจัดนิทรรศการกิจกรรมพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 10.15 น./อ่าน 1124)
ข่าวกิจกรรม
65
ชุมนุมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
(วันที่ 08 สิงหาคม 2558 22.35 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 15.08 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 16.05 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
68
การเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 09.06 น./อ่าน 2882)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 12.26 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 17.24 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
71
ขยับกายขยายสมอง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.05 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
72
การติดตามตรวจคุณภาพกาารศึกษาของสถานศึกษา และนิเทศ ติดตาม การพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2558 14.49 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
73
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 15.06 น./อ่าน 1018)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมทัศนศึกษาแหน่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 10.13 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 13.03 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 13.07 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมการสอนของครู D.A.R.E.
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 16.38 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
78
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 09.14 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
รับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2558 10.02 น./อ่าน 332)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
กิจกรรมงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 13.57 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม