ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 14.44 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.03 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 15.00 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะและโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2563 ระดับจั
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 11.49 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.19 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14.17 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 2563
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
8
ประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับ ภาค ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2563 09.16 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
(วันที่ 07 มกราคม 2563 18.27 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
วันส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าและวันคริสต์มาส
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 15.09 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 13.35 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
12
ต้อนรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2562 15.14 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โครงการทัศนศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 10.00 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
14
ถวายราชดุดี วันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 11.11 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
กาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 5
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.52 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้เข้านิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 16.10 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 16.00 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
18
ต้อนรับคณะกรรการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 15.14 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปฏิบัติห
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 14.51 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กันยายน 2562 09.28 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกอบพิธีมุทิตาจิต การเกษียณอายุข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 กันยายน 2562 16.07 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
22
การบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs การทำถังขยะจากตาข่ายพลาสติกและโครงพัดลมเก่า
(วันที่ 13 กันยายน 2562 09.55 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
23
ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 62
(วันที่ 03 กันยายน 2562 11.37 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
25
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.41 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.33 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
27
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2560
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 10.35 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
28
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 19 มกราคม 2560 10.23 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
29
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคเหนือ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 13.43 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
30
ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 13.34 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 13.22 น./อ่าน 291)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
อบรม
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 13.07 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
33
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีโครงการทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 13.39 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ต้อนรับ ผอ.กิตติ ปานมี
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 12.41 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
35
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 12.34 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559
(วันที่ 04 ตุลาคม 2559 13.33 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
37
ทัศนศึกษา ประจำปี 2559
(วันที่ 08 กันยายน 2559 12.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
38
ทัศนศึกษา ประจำปี 2559
(วันที่ 02 กันยายน 2559 08.05 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
39
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 12.15 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
40
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 07.39 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
41
รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
42
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2559 12.21 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 14 มีนาคม 2559 14.44 น./อ่าน 502)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
(วันที่ 14 มีนาคม 2559 14.29 น./อ่าน 494)
ข่าวกิจกรรม
45
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. งานนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 10.57 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ร่วมต้อนรับ ท่านศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(วันที่ 29 มกราคม 2559 09.30 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
47
ารประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ : I.T.A. ของ สพฐ.
(วันที่ 29 มกราคม 2559 09.21 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
48
ารประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับภาคเหนือ
(วันที่ 29 มกราคม 2559 09.09 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
49
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จาก2558สู่ 2559และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2016
(วันที่ 05 มกราคม 2559 11.15 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรม"ปั่นเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD
(วันที่ 05 มกราคม 2559 10.47 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
51
โรงเรียนบบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 09.47 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
52
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2558
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 20.41 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2558 15.06 น./อ่าน 903)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ปรชาอุทิศ) ได้จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทาง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 24 ตุลาคม 2558 11.18 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
55
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ได้รับโล่รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
(วันที่ 23 กันยายน 2558 09.27 น./อ่าน 722)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 11 กันยายน 2558 20.51 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
57
วันที่ 8-9 ก.ย. 58 คณะครูโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ได้เข้าร่วมประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2558 21.23 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
58
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 28 สิงหาคม 2558 22.14 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2558 21.24 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 21.36 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 14.45 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
62
การประเมินโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นทอง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 14.43 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 11.09 น./อ่าน 1361)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนแกนนำ ICT
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 10.45 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
65
การเข้าค่ายพัฒนาอนุบาล แม่-ลูกผูกพันธ์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 08.18 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2558 12.45 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2558 19.02 น./อ่าน 1140)
ข่าวกิจกรรม
68
การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 17 มิถุนายน 2558 18.00 น./อ่าน 933)
ข่าวกิจกรรม
69
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 20.29 น./อ่าน 820)
ข่าวกิจกรรม
70
โครงการพบพระปลูกปัญญาก่อนเรียน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 13.11 น./อ่าน 452)
ข่าวกิจกรรม
71
ค่ายภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(วันที่ 27 เมษายน 2558 12.50 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
72
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 31 มีนาคม 2558 18.24 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 27 มีนาคม 2558 14.53 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 13.09 น./อ่าน 662)
ข่าวกิจกรรม
75
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 13.00 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
76
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 12.56 น./อ่าน 235)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
รับสมัครเจ้าหน้าที่ไอทีทรูปลูกปัญญา
(วันที่ 25 มีนาคม 2558 10.12 น./อ่าน 790)
ข่าวประชาสัมพันธ์