ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การจัดกิจกรรมเนื่องในคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 16.00 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 13.07 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
3
ตักบาตร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 13.03 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาระดับอำเภอ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 12.46 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
5
การติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 08.45 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
วันไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 08.45 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมกายบริหาร
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 08.45 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2558 09.51 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
9
ผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 26 มีนาคม 2558 13.13 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม