ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแม่แนต


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านแม่แนต
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 14.18 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
2
เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563)
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 14.12 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
3
คณะครูร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แนต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 14.08 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมงานวิชาการ & STEM
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 15.06 น./อ่าน 50)
5
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 15.05 น./อ่าน 16)
6
เดินทางไกลลูกเสือ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 4)
7
ทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.52 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
การจัดการขยะในสถานศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.48 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.45 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
11
ฺBBL โรงเรียนบ้านแม่แนต
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 10.24 น./อ่าน 310)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
วันไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 08.36 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมกายบริหาร
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 15.55 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 15.49 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม