ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่แนต


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.52 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
การจัดการขยะในสถานศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.48 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 14.45 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
5
ฺBBL โรงเรียนบ้านแม่แนต
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 10.24 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
วันไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 08.36 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมกายบริหาร
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 15.55 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 15.49 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม